Sorodne objave

Pozor, žeparji! 7. januar 2023
 

Na Policijski postaji Kočevje je včeraj, 12. septembra, potekal delovni posvet med vodstvom Policijske uprave Ljubljana in vodstvom občine Kočevje. Prisotni so se dogovorili o aktivnostih in ukrepih za nadaljnje zagotavljanje varnosti in skupnega sodelovanja na območju Kočevja. Občina je namreč pred kratkim na svoji izredni seji izpostavila povečano problematiko vandalizma, tatvin, vlomov, poškodovanj, napadov na občane, groženj ipd. s strani skupine mlajših oseb iz Kočevja.

Direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar je poudaril, da je policija zaradi ilegalnih migracij že prej okrepila prisotnost policistov na omenjenem območju in bo temu sledila tudi v prihodnje. V ta namen so na območju s policisti PP Kočevje in policisti drugih policijskih postaj na PU Ljubljana dodatno prisotni tudi policisti postaje konjeniške policije, policisti posebne policijske enote, policisti postaje vodnikov službenih psov in pomožni policisti. Pri reševanju situacije je pozval župana k nadgrajevanju sodelovanja med policijo in občino. Vsi so se strinjali, da je nujno sodelovanje prav vseh subjektov za zagotavljanje varnosti.

Pri zagotavljanju varnosti občanov pa si je treba prizadevati tudi za njihovo sodelovanje. Njihova vloga pri zagotavljanju skupne varnosti je potrebna predvsem z vidika, da morajo podati prijave za dogodke, ki so se jim zgodili ali so jim bili priča. Veliko je namreč dogodkov, kjer lahko pristojne službe ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili le na podlagi prijav oškodovancev.

Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič se zaveda, da je občina pomemben element pri zagotavljanju varnosti skupaj z drugimi institucijami. Izrazil je zadovoljstvo nad hitrim odzivom policije na problematiko, ki so jo izpostavili v občini, in željo po nadaljevanju tvornega sodelovanja. Prepričan je, da lahko z ukrepi, ki so bili dorečeni na sestanku, bistveno izboljšajo situacijo v Kočevju. K odzivu in večjemu sodelovanju z lokalno skupnostjo pa je pozval tudi druge institucije.

Zvočni posnetek izjave mag. Stanislava Vrečarja, direktorja PU Ljubljana 

Zvočni posnetek izjave dr. Vladimirja Prebiliča, župana občine Kočevje 

Povezane vsebine

Policisti v Kočevju delajo dobro in dosledno obravnavajo kazniva dejanja - odziv