Sorodne objave

 

Policijska postaja Ljutomer in občina Razkrižje sta ustanovili varnostni sosvet, posvetovalno telo, katerega namen je skupno izboljševanje varnostnih razmer v lokalni skupnosti.  Prvič se je varnostni sosvet sestal 16. januarja 2009 v Domu kulture v Razkrižju.

090116-VarnostniSosvetRazkrizje-mČlani so obravnavali program dela sosveta za leto 2009, komandir PP Ljutomer Boštjan Vučko pa  predstavil oceno varnostnih razmer v občini za leto 2008. Varnostne razmere, kot je dejal, so bile v letu 2008 ugodne, saj spada Razkrižje med manj ogrožene občine. Nazadnje jim je predstavil tudi kratkoročni in srednjeročni načrt za zatiranje in preprečevanje kriminalitete, pripravljen na podlagi resolucije, ki jo je sprejel državni zbor in ki k določenim aktivnostim za zmanjševanje in zatiranje kriminalitete zavezuje tudi lokalne skupnosti.

Varnostni sosvet je poleg tega obravnaval še predlog programa varnosti v Občini Razkrižje ter stanje in načrte na področju zaščite in reševanja v občini. Župan Stanko Ivanušič pa je predstavil življenje občanov ob schengenski meji in težavah, s katerimi se prebivalci srečujejo zaradi poteka meje.


Besedilo: Boštjan Vučko, komandir PP Ljutomer