Sorodne objave

 

Rezultat dobrega sodelovanja med Policijsko postajo Murska Sobota in Občino Tišina na področju zagotavljanja varnosti je ustanovitev Varnostnega sosveta.

Pogodbo o ustanovitvi Varnostnega sosveta sta dne 8. 3. 2007 podpisala župan običe Tišina Jožef Poredoš in komandir policijske postaje Murska Sobota višji policijski inšpektor Andrej Bračko. Slovesnost je potekala v prostorih Občine Tišina ob prisotnosti direktorja Policijske uprave policijskega svetnika Draga Ribaša, ožjega kolegija direktorja PU, članov občinskega sveta občine Tišina, vodje policijskega okoliša, predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugih vabljenih gostov.

Varnostni sosvet je posvetovalno telo, katerega namen je s partnerskim sodelovanjem učinkovito in proaktivno reševati varnostne probleme v občini ter občanom zagotavljati še več varnosti. Varnostni sosvet poleg župana, ki je tudi predsednik, in komandirja policijske postaje sestavljajo še: Iztok Trček kot podpredsednik, vodja policijskega okoliša Miran Kuhar, Štefan Gumilar, Jožef Ficko, Marko Kofjač, Antonija Roškar, Danica Ostrc, Franc Gibičar in Štefan Ružič.

Varnostni sosvet se sestaja redno in po potrebi ter obravnava: varnostne razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite in reševanja ter druge varnostne problematike. Poleg tega predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenskega in bivalnega okolja ter pripravlja sporočila s preventivno vsebino.

 

070309-UstanovitevVS