Sorodne objave

 

Najmanjša policijska postaja na območju Policijske uprave Murska Sobota je 5. decembra 2014 ob svoji 30-letnici pripravila dan odprtih vrat. Od takrat se je v tej enoti veliko spremenilo: poimenovanje, velikost območja, veliko je bilo tudi kadrovskih sprememb, poslanstvo policije skrbeti za varnost ljudi in njihovega premoženja, pa ostaja.

29. novembra 2014 je minilo trideset let, ko je vodstvo takratne milice sprejelo odločitev, da se z reorganizacijo enot iz OM Šalovci in OM Moščanci ustanovi Oddelek milice. Dogodka so se udeležili bivši komandirji, zaposleni, župani, predstavniki zavodov, društev, delovnih organizacij, osnovnošolci, med obiskovalci pa je bilo tudi veliko domačinov.

IMG 0274

 Obiskovalci so imeli priložnost, da bolje spoznajo delo in opremo policistov ter prostore enote. Sodelovale so Enota vodnikov službenih psov, Posebna policijska enota, Postaja prometne policije, Mobilna policijska postaja, predstavljeni so bili tudi pripomočki, ki jih uporabljajo kriminalistični tehniki. Enoto je obiskala tudi nepogrešljiva maskota policist Leon.

IMG 0096

Vse prisotne je uvodoma nagovoril komandir Policijske postaje Viljem Trplan, ki je posebej pozdravil nekdanje zaposlene in prvega komandirja na Oddelku milice, Vegi Ladislava. Poudaril je, da je Goričko, kljub odprtju meje z Madžarsko, po katerem se je število premoženjskih kaznivih dejanj v obmejnih vaseh povečalo, še vedno varno območje.

IMG 0195

 Tudi direktor Policijske uprave Damir Ivančić, mag. je v svojem pozdravu izpostavil pomembnost policijskega dela v skupnosti in se spomnil časov, ko je služboval na enoti.

IMG 0182Obiskovalci so se enoti zahvalili za njeno dobro delo v preteklosti in izrazili željo po nadaljnjem tesnem sodelovanju. Nekateri so svoje vtise in razmišljanja vpisali tudi v knjigo pripomb in pohval.

IMG 0083

 Zaposleni na enoti so bili zadovoljni, saj je bil množičen obisk potrdilo, da delajo dobro in da je njihovo sodelovanje z lokalno skupnostjo in občani na pravi poti.

IMG 0006