Med prejemniki letošnjih najvišjih priznanj Občine Ajdovščina so tudi policisti Policijske postaje Ajdovščina, ki so 5. maja 2016, na slavnostni seji občinskega praznika, prejeli spominsko priznanje za dosežke na področju varnosti in dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Spominsko priznanje je v imenu PP Ajdovščina prejel njen komandir Marko Terbovšek, prejemnikom pa sta občinska priznanja podelila župan občine Tadej Beočanin in predsednik komisije za volitve in imenovanja Jordan Polanc.

zmanjsana 1

Kot so zapisali v obrazložitvi priznanj na občinski spletni strani, ajdovski policisti že vrsto let skrbijo za varnost občanov in ob svojem rednem delu sodelujejo s službami za zaščito in reševanje. Prisotni so ob naravnih in drugih nesrečah, ko v dolini piha orkanska burja, ko pride do poplav in ob drugih okoliščinah, ko je treba pomagati občanom ter zavarovati njihovo premoženje. Pomembno je njihovo preventivno delo ter sodelovanje pri vseh tovrstnih aktivnostih na lokalnem območju. Organizirano delo in dobro sodelovanje z lokalnim okoljem je pripeljalo do znatnega izboljšanja stanja na področjih javnega reda in miru, kriminalitete in varnosti v cestnem prometu. Policisti PP Ajdovščina dobro opravljajo svoje poslanstvo - skrb za varnost občank in občanov ter njihovega premoženja. Zato se jim je Občina Ajdovščina zahvalila za njihov trud in prizadevnost ter jim v okviru letošnjega občinskega praznika podelila spominsko priznanje.

zmanjsana 2

Ob tem je komandir PP Ajdovščina Marko Terbovšek poudaril, da priznanje tamkajšnjim policistom pomeni tudi potrditev njihovega uspešnega dolgoletnega sodelovanja z različnimi službami v času, ko so območje te policijske enote v preteklem obdobju zaznamovale številne naravne in druge nesreče in so ljudem v stiski nudili pomoč ter jim pomagali pri odpravljanju nastalih posledic.

Prav tako so policisti s svojim delom v preteklosti uspešno prispevali k izboljšanju varnosti na različnih področjih policijskega dela. Poudaril je še, da je za dvig varnostne kulture v lokalnem okolju zelo pomembno partnersko sodelovanje z drugimi institucijami.


Več o podelitvi občinskih priznanj na spletni strani: https://www.ajdovscina.si/novice/2016050609441431/