Sorodne objave

Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

V telovadnici Osnovne šole Renče je 28. septembra 2010, kot del preventivne kampanje Ne-odvisen.si, vodi jo Zavod7 iz Solkana, potekala prireditev za mladostnike, na kateri je sodeloval tudi komandir Policijske postaje Šempeter pri Gorici Kristjan Mlekuš. Prireditve se je udeležilo okoli 110 učencev od 4. do 9. razreda.

1

Udeleženci so bili nad predstavljenimi temami navdušeni, saj so iz ust strokovnjakov slišali mnogo pomembnih podatkov, na podlagi katerih bodo lahko zmanjšali tveganje za kakršno koli odvisnost (alkohol, droge, internet ipd.).

5

Strokovnjaki so učencem predstavili teme, kot so: sprejemanje samega sebe, odgovornost do sebe in drugih, kdo ti lahko pomaga oz. kje lahko poiščeš pomoč od odvisnosti, preživljanje prostega časa, negativne posledice, ki lahko nastanejo zaradi odvisnosti, idr. Predstavnik policije je še posebej opozoril na problematiko prepovedanih drog in alkohola.

2

Komandir PP Šempeter pri Gorici (na fotografiji) po aktivni vlogi učencev v razpravi sodeč ocenjuje, da je kampanja pri mladostnikih dosegla svoj namen.

4

 Podoben dogodek pa je bil dan kasneje pripravljen tudi za odrasle. Prireditve, ki je potekala 29. septembra v Kulturni dvorani v Bukovici in na kateri je sodeloval kriminalistični inšpektor Borut Fortin iz Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica, se je udeležilo približno 50 občank in občanov. 


V prvi projekt, povezan s problematiko različnih odvisnosti v družbi, se je leta 2007 vsebinsko in organizacijsko vključila tudi PU Nova Gorica, kasneje pa se je kampanja razširila tudi na območje PU Koper in Postojna. Skupaj so v njem sodelovale lokalne skupnosti, policijske postaje, strokovnjaki izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, podjetja, primorski glasbeniki, športniki in medijski pokrovitelji. Cilj kampanje je bil osveščanje ciljnih skupin (učencev osnovnih in srednjih šol, učiteljev in staršev) o problemu odvisnosti. Policija se je v kampanji osredotočila predvsem na problematiko alkohola in prepovedanih drog, ki tudi najbolj vplivata na operativno problematiko (varnost cestnega prometa, kriminaliteto) oz. splošne varnostne razmere.

Kampanja je trajala mesec dni in je obsegala številne aktivnosti, ki so potekale v 23 občinah, na osnovi pozitivnih izkušenj pa je organizator, Zavod7, lani pripravil novo kampanjo, ki jo je še razširil v vseslovenski projekt

3

Letošnji projekt se je začel že februarja, najprej na območju PU Nova Gorica, in sicer v občinah Šempeter - Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Kanal ob Soči in Brda. V aprilu so s temi aktivnostmi nadaljevali tudi za zamejske Slovence v Kulturnem domu v Gorici (Italija). Septembra je kampanja potekala v občini Renče - Vogrsko, v začetku oktobra pa tudi v občini Kobarid. Več o letošnjem sodelovanju novogoriških policistov in kriminalistov tudi v prispevku: Novogoriški policisti sodelovali pri preventivni kampanji Ne-odvisen.si

Prireditve so bile vedno razgibano vodene, popestritev je pomenilo tudi sodelovanje znanih medijskih osebnosti. Ocenjujemo, da je glede na številčnost poslušalcev, sodelovanje policije v teh aktivnostih pozitivno prispevalo k promociji policijskega dela, predvsem pa k osveščanju javnosti o pereči problematiki, kar različne odvisnosti gotovo so.

Na novo zasnovana kampanja s sloganom Nariši nov dan se vsebinsko nanaša na osveščanje javnosti in ciljnih skupin, kamor spadajo mladostniki - učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol in odrasli oz. starši teh otrok. Na okroglih mizah za naštete ciljne skupine sodelujejo tako različni strokovnjaki kot tudi policisti in kriminalisti. Na ta način želimo ciljne skupine seznaniti z odvisnostmi v sodobni družbi, kamor gotovo spadajo tudi odvisnosti od prepovedanih drog, alkohola, interneta, videoiger ipd.


Fotografije: Zavod7