Mag. Jože Konec je v policiji zaposlen od leta 1985. Zaključil je Kadetsko šolo za miličnike, Visoko policijsko varnostno šolo, podiplomski študij na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer je leta 2004 z uspešnim zagovorom magistrske naloge Varstvo pravic tujcev v postopku prisilne odstranitve iz države pridobil naziv magister znanosti.

Od leta 1994 dela na področju tujcev, in sicer na različnih delovnih mestih v takratnem Prehodnem domu RS za tujce in kasneje v Centru za tujce.

Aktivno je sodeloval pri razvoju institucije Centra za tujce, ki se postavlja ob bok najboljšim tovrstnim institucijam v EU. 

 

Mag. Jože Konec o delu centra: "Center za tujce ni klasična policijska institucija, kjer se samo omejuje svoboda gibanja in tujce prisilno odstranjuje iz države. Center za tujce združuje tako represivni (uniformirane policiste) kot tudi civilni del (socialni in zdravstveni delavci ter logistika), ki je nadvse pomemben v procesu odstranjevanja tujcev iz države.

Ker v centru tujci niso prostovoljno, je upravičeno pričakovati, da prihaja do konfliktov med tujci in policijo. Prav zato se v centru prepleta delo policije ter socialne in zdravstvene službe. Zaposleni v centru si prizadevamo, da dosežemo čim večjo stopnjo sodelovanja tujca v postopku, saj lahko edino na ta način izvajamo odstranitev tujca iz države brez represivnih ukrepov in v obojestransko korist.

S takšnim načinom dela, ki ga imenujemo priprava tujca na odstranitev (izvedena s strani visoko izobraženih socialnih delavcev in policijskih inšpektorjev), dosežemo dobre rezultate, ki se kažejo v minimalnem številu "prisilno" izvedenih odstranitev tujcev iz države.

Večinoma odstranitev poteka tako, da tujci odpotujejo iz Republike Slovenije kot potniki na rednih letalskih, avtobusnih ali vlakovnih linijah. Da se lahko dosežejo takšni rezultati, je v času nastanitve tujcev v centru zelo pomembno sodelovanje z drugimi državnimi institucijami (ministrstva za zdravje, delo, družino in socialne zadeve, šolstvo ...) in nevladnimi organizacijami, ki tujcem zagotavljajo dodatne informacije in jih vodijo čez določene postopke. Poleg tega nevladne organizacije pripomorejo k še višjemu standardu zagotavljanja pravic tujcev v Centru za tujce. Večletno uspešno sodelovanje z Jezuitsko službo za begunce, Slovensko filantropijo, Društvom Mozaik, Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij idr. je nedvomno pozitivno vplivalo na razvoj naše institucije.

V prihodnje si bo Center za tujce prizadeval za krepitev sodelovanja z zunanjimi institucijami, nevladnimi organizacijami, sorodnimi institucijami v drugih državah EU, in sicer z namenom razvijanja postopkov, ki bodo za tujce še bolj humani in s katerimi bodo doseženi želeni oz. pričakovani rezultati. Vse to pa seveda ob nemotenem zagotavljanju vseh pravic tujcem, še posebej t. i. ranljivim kategorijam (ženskam, družinam, otrokom, mladoletnim tujcem brez spremstva). Na področju mladoletnih tujcev brez spremstva si želimo privabiti k sodelovanju še druge državne organe in nevladne organizacije ter jim tako zagotoviti še druge nastanitvene možnosti. S transparentnim delom in odprtostjo za vse in do vseh, ki želijo pozitivno vplivati na razvoj institucije, bomo nadaljevali tudi v prihodnje."