Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so po prijavi medvrstniškega nasilja in zaznavi sumov kaznivega dejanja nasilništva izvedli vrsto ukrepov, tako za preiskavo kaznivega dejanja kot preventivnih ukrepov za preprečitev takšnih ravnanj.

Vsi osumljenci kaznivega dejanja nasilništva so že znani, gre za štiri mladoletne osebe. Opravljeni so bili tako pogovori s starši oškodovanca kot zaslišanje osumljencev, poleg tega pa tudi več razgovorov z osebami, ki so lahko podale koristne informacije o dogodku. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo in tudi center za socialno delo. Žrtvi smo nudili ustrezno pomoč, izvedeni so bili tudi ukrepi za njeno zaščito, da se takšno nedopustno dejanje ne bi ponovilo.

20221028 140947

"Razumeti je treba, da zaradi vpletenosti mladoletnih oseb, morebitne ponovne viktimatizacije, podrobnosti ne moremo pojasnjevati. Lahko pa povemo, da do sedaj posameznikov še nismo obravnavali zaradi nasilnih dejanj, kakor tudi ne skupine, ki si je nadela posebno ime," je v današnji izjavi za javnost pojasnil Jure Ulčar, načelnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad.

Na policiji se zavedamo problematike nasilja med mladimi, zato temu posvečamo veliko pozornost. Že vrsto let izvajamo različne preventivne aktivnosti, kjer mlade seznanjamo, da je vsako nasilje tako verbalno, fizično ali tudi preko spleta oziroma kako drugače nedopustno. Na to opozarjamo tako v okviru projekta Leon v osnovnih šolah, v okviru svetovanj šolam, preko različnih predavanj ali delavnic v okviru šol. Vsebino podajamo tako učencem, učiteljem kot staršem, pri tem pa sodelujemo tudi z drugimi deležniki, na primer centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami.

Tako smo tudi v konkretnem primeru že izvedli pogovor s šolo, v okviru roditeljskega sestanka s starši učencev, kjer so bili predstavljeni naši ukrepi in tako bomo sodelovali tudi naprej. V šoli bo izvedeno tudi predavanje na temo nenasilnega komuniciranja.

Policija s prisotnostjo na terenu preprečuje izvrševanje kaznivih dejanj. V okolici šol je zaradi nasilja med mladimi policija po zmožnosti večkrat prisotna. V primeru, ko prihaja do več kaznivih dejanj na enem območju, se okrepi tudi preventivna dejavnost policije na tem območju. Tudi na splošno lahko poudarimo, da s šolami dobro sodelujem, predvsem pri preventivnih projektih glede splošne varnosti.
Na splošno pojasnjujemo, da so kazni določene v Kazenskem zakoniku ter so odvisne od posamičnega primera glede na pravno kvalifikacijo. V danem primeru, ko gre za sume kaznivega dejanje nasilništva po 296/II. členu, saj je dejanje storilo več oseb, je zagrožena kazen do treh let zapora. V kolikor je storilec starejši od 14. let, je mlajši mladoletnik in za svoje dejanje odgovarja po kazenskem zakoniku. Mladoletniku se lahko izreče vzgojni ukrep.

Ko govorimo o nasilju med mladimi, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Oblike nasilja med mladimi so različne, prav tako načini njegovega izvajanja.

Otrok in mladostnik, ki je žrtev nasilja, je lahko ujet v mrežo nasilnega ravnanja vrstnika oziroma vrstnikov. Velikokrat je ustrahovan in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja.

Pri otroku ali mladostniku, ki je žrtev nasilja, se lahko pokažejo posledice nasilja, kot so: depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, sramežljivost, zadržanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh in drugi dosežki, odpor do šole, pogosto obolevanje, poskusi samomora ...

Prav zato je pomembno, da (pre)poznamo znake nasilja nad otroki in da vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža/-e in pomagali otroku ali mladostniku, ki je žrtev nasilja med mladimi.
Pomembno je da te znake prepoznamo predvsem starši otrok, tisti ki so jim otroci zaupani v varstvo ali vzgojo in tudi vrstniki.

Kaj lahko storiš, če si žrtev nasilja med vrstniki? Ignoriraj nasilneža. Reci odločen NE in pojdi stran. Povej prijatelju. Povej v šoli. Povej doma staršem. Povej in zaupaj policistu. Vsako nasilje lahko prijaviš policiji na 113, lahko tudi anonimno na št. 080 1200.

shared QR

Povezane vsebine

Nasilje nad vrstniki