Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanje kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

 

 Dolžnosti organizatorjev

 

Organizator je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji.

V določenih primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa mora organizator zaprositi za dovoljenje upravne enote.

Seznam javnih shodov in prireditev

 

Pogosta vprašanja

 
Preventivni nasveti za varen obisk prireditev

 

Sektor splošne policije v Upravi uniformirane policije GPU