Sorodne objave

 

Vodja PU Slovenj Gradec mag. Dušan Ferenčak je v sredo, 5. maja 2011, sprejel policiste, ki so zaključili z delom v slovenjgraški posebni policijski enoti in jim v znak pozornosti in spomina na pripadnost tej enoti podelil posebne zahvale. 

PPE PU SG1

Mag. Dušan Ferenčak, ki PU Slovenj Gradec vodi po pooblastilu generalnega direktorja policije, je v zahvalnem govoru izpostavil velik pomen in visoko raven izurjenosti policistov posebne policijske enote, ki opravljajo izjemno zahtevne in odgovorne naloge policije. Usposobljenost pripadnikov te enote se je še posebej pokazala med slovensko osamosvojitveno vojno.

Ferenčak je pohvalil prispevek vseh treh policistov, ki so s svojo pripadnostjo, odgovornostjo in kakovostno opravljenim delom prispevali k uspešnosti in prepoznavnosti enote. Ob podelitvi posebnih zahval pa je posebej izpostavil Aleksandra Kolarja, nekdanjega vodjo Posebne policijske enote Slovenj Gradec, in Branka Slivnika, nekdanjega vodjo skupine pripadnikov gorske policijske enote. Za večletno uspešno delo v okviru enote je posebno zahvalo prejel tudi Andrej Kanovnik.

V enoti so napredovali dosedanji pomočnik Tomaž Golob, ki je postal poveljnik, vodja skupine Vojko Klug, zdaj pomočnik poveljnika, in Marko Rožej, ki je prevzel vodenje slovenjgraške gorske policijske enote.