Sorodne objave

 

Na povabilo Gorske reševalne službe (GRS) Prevalje se je gorska enota Policijske uprave (PU) Slovenj Gradec, 19. in 20. januarja 2008, udeležila usposabljanja na temo Dnevi varstva pred snežnimi plazovi, ki je potekalo na Raduhi.

Usposabljanje, ki je bilo izvedeno v organizaciji GRS Prevalje,je bilo sestavljeno je bilo iz dveh delov.

Prvi dan je izveden prvi del usposabljanja, ki je bil namenjen spoznavanju teoretičnih veščin. V okviru tega dela so udeleženci z zanimanjem prisluhnili predavanjem izkušenih gorskihreševalcev o snežnih plazovih in načinih reševanj ponesrečenih v primeru zasutja.

Drugi dan usposabljanja je potekal drugi del, namenjen pa je bil praktičnemu delu na terenu. Ta je zajemal prikaz varne hoje, uporabo derez, cepina in lavinske žolne, prikaz uporabe ABS nahrbtnika v primeru zasutja v plazu, iskanje zasutega v plazu s pomočjo lavinske žolne in sondiranja, uporabo defibrilatorja pri ponesrečencih in prikaz organizirane reševalne akcije. Udeleženci usposabljanja so bili razdeljeni v tri skupine, ki so samostojno izvajale naloge iskanja pogrešanega v plazu. Pri tem so uporabljale opremo, ki je potrebna pri tovrstnem iskanju.

Dvodnevnega usposabljanja so se poleg članov gorske enote PU Slovenj Gradec in članov GRS Prevalje, udeležili tudi številni gorski vodniki in tečajniki iz vse Slovenije.

Za pripadnike gorsko enote PU Slovenj Gradec je bilo usposabljanje zelo koristno tako s teoretičnega kot praktičnega vidika, saj so ob izvrstnih inštruktorjih GRS obnovili in nadgradili znanje, ki ga potrebujejo za izvajanje najzahtevnejših policijskih nalog v gorah.

Zahtevnost usposabljanja in dobro usposobljenost udeležencev dvodnevnega tečaja je mogoče začutiti tudi iz naslednjih fotografskih utrinkov:

080124-LavinskiDnevi01

Pripadniki gorske enote s smučmi na poti na Raduho

080124-LavinskiDnevi02

Prihod na kočo na Grohatu

080124-LavinskiDnevi03

Praktično delo na terenu

080124-LavinskiDnevi04

Pripadnik GRS s posebej izurjenim psom

080124-LavinskiDnevi05

Panoramski pogled na Raduho v zimskem času

 

Fotografije: Branko SLIVNIK, vodja skupine gorske enote PU Slovenj Gradec

Peter PUNGARTNIK, spec.
TISKOVNI PREDSTAVNIK
POLICIJSKE UPRAVE