Sorodne objave

 

Policija je včeraj, 28. marca, med 8. in 18. uro opravljala poostreni nadzor nad izvajanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS.

Ob tej priložnosti ponovno pozivamo vse občane, naj se ne zadržujejo na javnih mestih in površinah in naj ne zapuščajo območja občine, v kateri bivajo, razen če imajo za to upravičen razlog. Samo če bomo vladno odredbo vsi dosledno spoštovali, lahko zajezimo in preprečimo širjenje epidemije zaradi novega koronavirusa.

Tivoli policijsko vozilo

Policijsko vozilo v ljubljanskem parku Tivoli (slika je simbolična)

Med sobotnim samostojnim nadzorom policije na več kot 2.000 lokacijah po celotni Sloveniji smo policisti :

  • izrekli 112 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in
  • podali 90 predlogov na Zdravstveni inšpektorat RS.

Od tega je bilo 106 kršitev odloka ugotovljenih na podlagi lastne dejavnosti policije.

Prejeli pa smo tudi 99 prijav občanov na telefonsko številko policije 113.

Ukrepi policistov RS

Podatki za območje celotne Slovenije

Ker so bili vsi vladni odloki doslej sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvrševanje katerega je v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS), policija izvede prve nujne ukrepe za zajezitev širjenja virusa tako, da osebe opozori oz. jim ukaže prenehanje kršitve.

Če oseba opozorila oz. ukaza po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije ne upošteva, policist kršitelju zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru na kraju samem izreče globo v višini od 333 do 625 evrov. Seveda policija vsakič preverja tudi, ali neko dejanje osebe izpolnjuje znake kaznivega dejanja, kot ga opredeljuje 177. člen Kazenskega zakonika (KZ-1).

V nekaterih primerih pa morajo policisti svoje opozarjanje podkrepiti z izrekom globe oz. s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pred Zdravstvenim inšpektoratom RS.

Primerjava stevila ukrepov med policijskimi upravami

Primerjava podatkov o ukrepih med posameznimi policijskimi upravami

Povezane vsebine

Od 20. marca začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih

Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi