Sorodne objave

 

Na praznični torek, 8. februarja, bomo v Sloveniji poleg državnega praznika obeležili tudi dan varne rabe interneta. Skupaj z različnimi nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za varnost predvsem najmlajših uporabnikov svetovnega spleta, smo združeni v sporočilu, da smo prav vsi uporabniki interneta odgovorni za prijaznejši internet za vse.

Otroci na internetu najlažje poiščejo informacije, njihova zanesljivost pa je vprašljiva

Več kot 150 držav iz celega sveta vsako leto drugi torek v februarju obeležuje dan varne rabe interneta. Ob tej priložnosti vsako leto v Sloveniji opozarjamo na spletne prevare, zavajanja in neresnične vsebine na spletu, ki imajo lahko negativne vplive predvsem na najmlajše uporabnike interneta, saj so za razliko od odraslih prevečkrat naivni in prehitro zaupljivi. Otroci na internetu tudi najlažje in najhitreje poiščejo informacije, ki jih sicer v realnem življenju težje najdejo zaradi sramu, strahu ali pomanjkanja razumevanja odraslih. Zanesljivost teh informacij na spletu pa je vprašljiva, saj je internet okolje, kjer lahko ob vsakem času vsakdo objavi praktično karkoli, pa čeprav o določeni temi nima pravega znanja. Mladi, naivni, preveč zaupljivi in radovedni otroci so zaradi pomanjkanja znanja, kritičnosti in izkušenj še hitreje žrtve neresničnih in zavajajočih vsebin, spletnih izzivov in prevar. Predvsem zaradi različnih izzivov, ki so pogosto nevarni in zdravju škodljivi, so posledice pri otrocih lahko zelo hude - lahko se končajo tudi s samomorom mladoletnika. Vse spletne vsebine, ki so neprimerne za otrokov razvoj ali starost, lahko imajo pri otrocih hude vplive in posledice, od nizke samopodobe, samopoškodovanja, sramote, zgrešene predstave o življenju, samomorilne težnje.

Za vsebine, ki jih na spletu objavljamo, delimo ali spremljamo, smo odgovorni vsi uporabniki. Od odraslih, ki nam je zaupana skrb za varnost in zdravje otrok in mladostnikov, se pričakuje, da se z otroki pogovorijo o tem, katerim vsebinam in spletnim stranem gre zaupati, kako naj iščejo verodostojne informacije, kakšne informacije o sebi in svojih bližnjih lahko delijo na spletu ter predvsem, kaj lahko otroci storijo za svojo varnost in varnost vseh ostalih uporabnikov.

plakat slika cela

Otroke opozorimo na nevarnosti, ki na spletu prežijo nanje

Predvsem v zadnjem času, ko otroci vse več časa preživijo v družbi pametnih naprav in informacije iščejo na spletu, splet jim nenazadnje omogoča šolanje in druženje z vrstniki in drugimi osebami, je nemogoče, da bi starši sledili vsakemu otrokovemu kliku na spletu. Zato je nujno, da odrasli otroke naučimo predvsem naslednjih dejstev:

  • ni vsaka informacija, ki jo najdemo na spletu, resnična in zanesljiva
  • osebe, s katerimi otroci prihajajo v stik v spletnih klepetalnicah, se ne predstavljajo vedno z resničnim imenom in osebnimi podatki. Pogosto se zgodi, da se za na videz prijetno sliko vrstnika skriva precej starejša oseba, katere resničen namen ni prijateljstvo in pogovor, temveč zloraba in izkoriščanje
  • pri brskanju po svetovnem spletu naj bodo vedno previdni. V kolikor se ob določenih vsebinah, ki jih vidijo, počutijo neprijetno, naj o tem obvestijo starše ali drugo odraslo osebo, ki ji zaupajo
  • spletni izzivi so mogoče smešni, a so lahko tudi prav toliko nevarni za osebo, ki izziv izvaja, kot tudi za tiste osebe, ki so žrtve tega izziva ali zgolj gledalci. Nemalokrat se lahko takšni izzivi končajo s poškodbami ali celo smrtjo. V vsakem primeru pa gre za vsebino, ki bo na internetu vedno dostopna, čeprav jo poskušamo izbrisati, kar pomeni, da bo za sodelujoče v izzivu predstavljala predmet sramote ali posmeha za celo življenje.
  • na spletu nikoli ne delite, objavljajte ali pošiljajte svojih intimnih fotografij ali fotografij otrok, na katerih so pomanjkljivo oblečeni (npr. na plaži, med previjanjem, med igranjem). Tudi take fotografije so (predvsem v pedofilskih krogih) lahko predmet izmenjave, otrok pa tako nevede postane žrtev spletnih spolnih predatorjev, ki njegovo sliko izrabljajo za potešitev spolne sle ali celo prodajo na temnem spletu.

Starši, učitelji, vzgojitelji, otrokom dajte vedeti, da se lahko kadarkoli obrnejo na vas po pomoč

Ob tem dnevu varne rabe interneta slovenski policisti in policistke za pomoč pri osveščanju naših najmlajših o nevarnostih spleta prosimo tudi vse učitelje, vzgojitelje in ostale pedagoške delavce. Prav vi ste namreč največ v stiku z otroki in mladostniki, otroci vam zaupajo, velik del dneva preživijo v vaši družbi, poznate njihove družinske in osebne razmere. S preventivnimi nasveti kar najhitreje dosežete najširšo publiko, ki je nevarnostim spleta najbolj izpostavljena.

Vsi odrasli pa moramo otrokom posredovati sporočilo, da se lahko v vsakem primeru, ko se bodo na spletu znašli v nevarnosti ali jim bo neprijetno ob videnih vsebinah, obrnejo na odrasle po pomoč.

Policija se bo odzvala na vsak klic ali prijavo

Včasih za razrešitev težave pomaga že zgolj pogovor, včasih pa se v ozadju lahko skriva tudi kaznivo dejanje, katerega žrtev je otrok ali mladostnik. V takem primeru je to potrebno naznaniti policiji na telefonsko številko 113 ali preko spletne naznanitve kaznivega dejanja. Policija se bo na vsak tak klic ali prijavo odzvala ter naredila vse, kar nam zakon omogoča, da bi zaščitili otroke, žrtve kaznivih dejanj na spletu, zoper storilce pa ustrezno ukrepali. Dejstvo pa je, da lahko za svojo varnost na spletu največ naredimo sami. Za dodatne informacije o spletni varnosti lahko obiščete slovenski Center za varnejši internet in točko osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si.