Sorodne objave

 

8. marec, mednarodni dan žensk, po vsem svetu obeležujemo že več kot sto let. Z njim pozdravljamo doseženo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk ter vse njihove dosežke, s katerimi rušijo stereotipe. Praznik žensk obeležujemo tudi na notranjem ministrstvu, v inšpektoratu za notranje zadeve in policiji, kjer je skupaj zaposlenih 2.607 žensk.

Dan zena TW voscilo zmanjsana

Priložnost za praznovanje, razmislek o pravicah in poziv k odpravi neenakosti

Današnji dan je priložnost za praznovanje, za razmislek o napredku na področju pravic žensk in za poziv k odpravi neenakosti spolov. "Kljub temu, da se lahko pohvalimo z nespornim napredkom na tem področju, pa še vedno obstajajo področja, kjer ženske in moški niso v enakem položaju. Tako nas kar nekaj dela še čaka na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, uravnoteženi zastopanosti žensk na položajih odločanja, enakovrednem partnerstvu in uravnoteženi vlogi žensk in moških v družinskem življenju, ki pomeni temelj uresničevanja enakih možnosti. Naj bo današnji dan žena priložnost, ko se vsi skupaj zavežemo, da bomo vložili maksimalne napore in naredili korake v pravo smer tudi na teh področjih," je ob mednarodnem dnevu žensk dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Mednarodni dan žensk, ki ga vsako leto obeležujemo 8. marca, je preživel različna obdobja, revolucije, vojne, preobrate gospodarskih in političnih sistemov ter ves ta čas ohranil svoj zagon in pozitivni naboj. Preživetje takšnega praznika v spreminjajoči se družbi je trden dokaz, da se ohranja pomembno zavedanje - biti ženska je zahtevna in odgovorna vloga in naloga, ki ima v vsaki družbi in kulturi ključno mesto.

Policijski orkester pegasto dekle video

Video: Za 2.607 žensk, zaposlenih na notranjem ministrstvu, v inšpektoratu za notranje zadeve in v policiji, pa tudi za vsa ostala dekleta in ženske zunaj naše organizacije, ki danes praznujejo svoj praznik, je Policijski orkester zaigral in zapel zimzeleno Pegasto dekle. Vabljene k ogledu in poslušanju ...

Del našega velikega kolektiva je tudi 2.607 žensk

V Policiji, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve je danes, na različnih delovnih mestih, zaposlenih 2.607 žensk.

Policija že dolgo časa ni več organizacija, ki zaposluje samo moške. Zaposlovanje žensk v poklicih, ki sicer tradicionalno veljajo za moške, ruši stereotipe in afirmira enakopravnost žensk, o kateri v sodobni družbi ni več dvoma.

"Odločile ste se za poklic, katerega vsakdan je razpet med neizprosnimi, zahtevnimi razmerami. Poklic, ki nenehno preizkuša vašo odločnost, pogum in moč – vrednote, za katere ste že zdavnaj dokazale, da v resnici nikdar niso bile le primat moških. Še več, ne le, da ste odlične pri poslanstvu, ki velja za moškega, temveč ob tem v družini in družbi še vedno uspešno ohranjate in negujete tudi svojo tradicionalno žensko vlogo. Vaša vsestranskost zbuja globoko spoštovanje in iskreno zadovoljstvo, da tvorite naše vrste," je ob mednarodnem dnevu žensk dejal generalni direktor policije dr. Anton Olaj.

8.marec izjave policistke video

Video: V Policiji je zaposlenih 2.182 žensk, ki vsak dan suvereno opravljajo tudi najzahtevnejše policijske naloge.

Postani del tega kolektiva

Eden od izsledkov raziskav Evropskega inštituta za enakost spolov kaže, da so ženske še vedno premalo zastopane v varnostnih sektorjih, v katerih med drugim tudi na položajih odločanja še vedno prevladujejo moški. V slovenski policiji se trudimo spreminjati miselnost, da je policijski poklic izključno moška domena, zato v svoje vrste vabimo tudi dekleta in ženske, ki sanjajo o poklicu policistke.

Si želite kariero graditi v Policiji? Vabimo vas, da se prijavite na razpis in se pridružite naši modri družini!

 Ali ste vedeli:

  • da je bila prva zaposlena policistka v nekdanji Jugoslaviji Slovenka, in sicer Danica Lovrečič Melihar, ki se je v slovenski policiji zaposlila že leta 1936 in je med drugim nekaj časa vodila Policijsko upravo Ljubljana?
  • da so začetki vključevanja žensk v policijsko dejavnost povezani z delom na področju mladoletniške kriminalitete, prostitucije in nasilja v družini?
  • da smo konec leta 1973 v slovenski policiji zaposlili prve uniformirane policistke?
  • da smo leta 1998 v srednjo policijsko šolo poleg moških začeli sprejemati tudi ženske?
  • da smo v letu 2008 dobili prvo ministrico za notranje zadeve?
  • da smo v letu 2018 v slovenski policiji prvič dobili generalno direktorico policije?
  • da je bila zastopanost policistk na Policiji še v letu 2007 13 % in da je trenutno 17 %?

Položaj žensk v družbi

Kot kažejo izsledki Evropskega inštituta za enakost spolov, je slovenska ženska tradicionalno zaposlena za polni delovni čas, kar se zelo razlikuje od oblike zaposlitve žensk v ostalih evropskih državah. Ženske se pri nas namreč redko odločajo za delo s krajšim delovnim časom. Kljub temu, da opravljajo nekatere izjemno zahtevne, odgovorne, tudi vodilne funkcije, znotraj družine še vedno prevzemajo večino tradicionalno ženskih nalog, kot so gospodinjska opravila ter nega in skrb za otroke.

Pričakovanja družbe do žensk so izrazito visoka, saj sodobna družba danes zahteva od ženske popolnost na vseh področjih – strokovnost in karierno odličnost na službenem področju, predanost družini in gospodinjstvu, skrb zase, zdravje, videz, angažiranost v lokalni skupnosti itd.

Na drugi strani tega ideala pa je, kot kažejo izsledki, zaznati vse večjo porast neenakosti, revščine, ki še posebej vpliva na ženske iz ranljivih skupin, ki so v slabšem socialnoekonomskem položaju in so zato še bolj izpostavljene diskriminaciji.

Na položaj žensk v družbi in njihovo varnost je vplivala tudi epidemija covida-19

Ena od pomembnih tem pri obravnavi položaja žensk v sodobni družbi je tudi nasilje nad ženskami. Ženske so najbolj ogrožene od oseb, ki jih poznajo. To dejstvo je še posebej prišlo do izraza med epidemijo. Ta je s seboj prinesla pomembne okoliščine, ki so ogroženost žensk za domačimi stenami še poglobile. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa se je podaljšal čas, ki ga žrtve nasilja preživijo doma, v istem prostoru skupaj z nasilnežem. Oseba, ki izvaja nasilje, lahko nadzoruje komunikacijo žrtve, njene stike, klice, sporočila, družbena omrežja. Zaradi izolacije in komunikacijske kontrole pa žrtev težko poišče pomoč. Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji > >

Evropska unija se zavzema, da bi vse države članice, kamor sodi tudi Slovenija, izvajale sprejeto konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskimi in nasilja v družini, se trudile izboljšati ozaveščenost o razširjenosti nasilja na podlagi spola, zagotavljale varen internet (izsledki raziskav Evropskega inštituta za enakost spolov kažejo tudi, da je več žensk kot moških podvrženih spletnemu nasilju), se učinkovito spopadale s predsodki in stereotipi in zagotavljale enake možnosti za ženske tudi v gospodarstvu.

Epidemija covid-19 pa je zagotovo vplivala tudi na obremenitev žensk. Denimo v zdravstvenem sektorju, ki je v času epidemije najbolj obremenjen, je kar 76 % od vseh zaposlenih žensk. Te pa niso občutile dodatnih bremen le v službah, ki so v času epidemije najbolj izpostavljene, temveč tudi v tistih, ki so omogočale delo od doma, saj je nanje pogosto padlo še breme aktivne pomoči otrokom ob šolanju od doma.

Dan zensk TW zmanjsana

Kaj lahko naredimo za enakost spolov

Zgolj zahtevanje enake obravnave in enakega vrednotenja obeh spolov ni dovolj. Enakost spolov moramo tudi zaživeti, verjeti vanjo in se samozavestno postaviti za svoje odločitve v vseh – zasebnih ali poklicnih – situacijah. Za enakost spolov lahko veliko naredi vsak med nami. Zavzemajmo se za človekove pravice, za enakost med ženskami in moškimi, spoštujmo raznolikost, odpravljajmo predsodke in stereotipe ter o tem ozaveščajmo tudi druge. Izobražujmo se, saj je znanje najmočnejše orožje proti vsakršni obliki diskriminacije. Verjemimo vase in svoje sposobnosti, da bomo samozavestno premagovali osebne in poklicne izzive. Spodbujamo solidarnost in podpirajmo drug drugega. Zavzemajmo se za odgovorna ravnanja v svojem poklicnem okolju, tako pri vodjih kot sodelavcih, in zahtevajmo spoštljiv ter korekten odnos do sebe in drugih, brez spolnega in drugih oblik nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu.

Letošnji indeks enakosti spolov posebno pozornost namenja področju digitalnih veščin in tehnologij, digitalne preobrazbe sveta in vpliva na človekove pravice, pa tudi preprečevanju nasilja nad ženskami in razvoju skrbstvene dejavnosti. Tem temam bo Slovenija namenila pozornost tudi v času predsedovanja Svetu Evropske unije.

Policijski orkester girls wanna have fun video

Video: Drage dame, vse najlepše ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, vam želimo s še eno glasbeno mojstrovino Policijskega orkestra, priredbo znane skladbe Girls just wanna have fun.