Sorodne objave

 

Vsem, ki se v tem času ukvarjajo s pridelavo mošta in kuhanjem sokov, v policiji svetujemo, naj bodo pri predelavi izdelkov, ki zahteva zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot so vinske kleti, še posebej previdni.

Možne so namreč povišane koncentracije plinov, ki so lahko zdravju škodljivi. Prav tako ne smejo pozabiti na varnost v cestnem prometu, zato vsem občanom svetujemo, naj ne vozijo pod vplivom alkohola.

Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega dioksida, ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato je takrat zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh lahko smrtno nevarno!

Povišano koncentracijo ogljikovega dioksida lahko preverimo s preprostim testom. V prostor namestimo gorečo svečo. Če ta hitro ugasne, takoj zapustimo prostor in ga dobro prezračimo (najmanj 10 minut, odvisno od velikosti prostora), tako da naredimo prepih.

Ob normalnih pogojih je ogljikov dioksid - CO2 plin brez barve in brez vonja. Je rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. Pri vdihavanju plina ne čutimo, zato nas lahko prehiti nezavest, preden spoznamo nevarnost. Je gostejši od zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju.

Ogljikov monoksid - CO nastaja pri nepopolnem gorenju organskih snovi, tj. snovi, ki vsebujejo ogljik. To so fosilna goriva, kot bencin, zemeljski plin, kurilno olje, propan, premog, drva itd. Ob nezadostni količini kisika nastaja v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in ogrevanje prostorov. Je izjemno strupen plin, ki je še posebej nevaren zato, ker ga človek s svojimi čutili ne zazna niti pri zelo visokih koncentracijah. Je brez vonja, barve in okusa. Že zelo majhna količina ogljikovega oksida v zraku (0,4 vol %) je lahko smrtno nevarna. V blažjih oblikah zastrupitve se oseba le slabše počuti, ima glavobol, toži zaradi utrujenosti in nemoči. V hujših primerih pa se pojavljajo bruhanje, motnje vida, slabša koncentracija, težave s spominom, motnje zavesti (do kome) in srčnega ritma ter težave z dihanjem.

Policija svetuje, da prostore, v katerih uporabljate grelna telesa za kuhanje sokov, še posebej pozorno zračite, tako da večkrat na dan naredite prepih, predvsem pa tega opravila nikoli ne izvajajte sami.

 

POMEMBNO:

Če pride do zastrupitve s CO ali CO2, je treba osebi, ki je bila zastrupljena, čim prej pomagati iz kontaminiranega prostora. Pri tem je treba poskrbeti za lastno varnost, tako da takoj odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih in s tem omogočimo dostop kisika v prostor, pri tem pa naredimo čim manj vdihov v kontaminiranem prostoru.

 

ŠE NASVET ZA PROMETNO VARNOST:

Ob uživanju alkoholnih pijač ne pozabite niti na varnost v cestnem prometu! Zato spoštujte cestnoprometne predpise in ne sedajte za volan pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi (mamil, zdravil) in tako poskrbite za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Pešci, ki so na cesti, naj spoštujejo cestnoprometne predpise, ob zmanjšani vidljivosti in ponoči pa naj bodo označeni z odsevnimi telesi ali opremljeni z baterijskimi svetilkami.

 

Prav tako je potrebna izjemna pazljivost pri vožnji s traktorjem, ki je v tem času še posebej pogosta:

  • Voznik traktorja ne sme voziti v cestnem prometu, če je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.
  • Prevaža lahko le toliko oseb, kolikor je sedežev.
  • Na prikolici lahko prevaža največ pet oseb, če je takšen prevoz potreben zaradi nakladanja ali razkladanja tovora. Te osebe ne smejo biti pod vplivom alkohola, ne smejo stati, ne smejo sedeti na nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki sega preko stranic.
  • Na traktorskih priključkih je prepovedano prevažati osebe.
  • Varnostni lok (ali varnostna kabina) mora biti vgrajen in izveden tako, da varuje voznika pred poškodbami, če se traktor prevrne, in mora ustrezati predpisanim standardom.