Sorodne objave

 

Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati po mednarodnih pravilih FIS, navodilih o varnosti na smučišču ter navodilih in opozorilih nadzornikov. Upoštevati morajo načela vzajemne pomoči, spoštovanja in obzirnosti. Smučišče morajo uporabljati tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.

smucanje04


Za večjo varnost na smučarski progi smučarjem svetujemo:

 • Prilagodite hitrost in način smučanja svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter številu smučarjev na progi.
 • Izbirajte smer smučanja tako, da ne boste ogrožali drugih smučarjev. Dajte prednost smučarju pred sabo.
 • Prehitevajte od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za smučanje.
 • Uporabljajte zaščitno smučarsko čelado, če ste mlajši od 14 let.

smucanje07

 • Pri prečkanju smučarske proge, vstopu na smučarsko progo, po ustavitvi in pri ponovnem vključevanju v smuko se prepričajte, ali to lahko storite brez nevarnosti zase ali za druge smučarje.
 • Za vzpenjanje, ustavljanje in zadrževanje uporabljajte le rob smučarske proge.
 • Smučajte na varni razdalji od teptalnika snega.
 • Ob padcu, če ne potrebujete pomoči reševalca na smučišču, čim prej zapustite mesto padca in se umaknite na rob smučišča.

smucanje02

 • Puščajte smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne uporabljate, na mestu, ki ga določi upravljavec.
 • Smučajte s popolno in brezhibno opremo.
 • Pomagajte pri nesreči na smučišču.
 • Dajte nadzorniku svoje osebne podatke, če ste priča ali udeleženec v nesreči ali če ste sami prekršili določbe tega Zakona o varnosti na smučiščih.

smucanje10

 • Ne smučajte, ko je smučišče ali del smučišča zaprto!
 • Ne smučajte zunaj prog, po neurejenem smučarskem prostoru in vplivnem območju proge!
 • Ne izvajajte skokov na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno!
 • Ne smučajte po vlečni poti vlečnice ali tako, da je ogrožena varnost potnikov na vlečnici!
 • Ne zadržujte se na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge!
 • Ne postavljajte, prestavljajte ali odstranjujte znakov in naprav na smučišču!
 • Ne onesnažujte smučišča in njegove okolice!
 • Ne vodite psov in drugih živali po smučarski progi!
 • Ne smučajte pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi! Šteje se, da je pod vplivom alkohola smučar, ki ima več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi. Mejna vrednost alkohola je identična tisti iz Zakona o varnosti v cestnem prometu.


Nasveti drugim osebam na smučišču:

 • Svojo športno aktivnost ali drugo dejavnost izvajajte samo na za to določenih površinah.
 • Hodite in se vzpenjajte ob robu smučarske proge.
 • Takrat, ko je ne uporabljate, puščajte svojo opremo na mestu, ki ga določi upravljavec.
 • Dajte nadzorniku svoje osebne podatke, če ste priča ali udeleženec v nesreči ali če ste sami prekršili Zakon o varnosti na smučiščih.
 • Ne prečkajte smučarske proge in se ne ustavljajte na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge!
 • Ne postavljajte, prestavljajte in ne odstranjujte znakov in naprav na smučišču!
 • Ne vodite psov in drugih živali po smučarski progi in robu smučarske proge!
 • Ne vozite motornih sani in ne sankajte se po smučarski progi ali smučišču zunaj za to predvidenih površin!


Pooblastila policistov na smučišču

smucanje03

Za zagotovitev reda in varnosti na smučiščih skrbijo nadzorniki, policisti pa na smučiščih opravljajo splošne naloge za varovanje življenja in premoženja ljudi. Policisti ugotavljajo kršitve reda na smučiščih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih zdravil ter obravnavajo nesreče na smučiščih, v katerih se je kdo hudo telesno poškodoval ali umrl.

smucanje09

Ugotavljanje stopnje alkohola pri smučarju je v pristojnosti policista, ki lahko smučarju zato odredi preizkus alkoholiziranosti. Če policist ugotovi, da ima smučar v organizmu več alkohola, kot ga določa zakon, ali če smučar odkloni preizkus oziroma zapisnika ne podpiše, mu policist:

 • prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico brez povračila ali
 • prepove nadaljnje smučanje in obvesti upravljavca smučišča, ki prekliče veljavnost vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za ta dan,
 • izreče globo,
 • smučarju zagotovi povratek v dolino, če vozovnica to omogoča.

smucanje06