Sorodne objave

CEPOL's national unit 14. oktober 2009
 

Upravni svet Evropske policijske akademije (CEPOL) je včeraj in danes na Brdu pri Kranju obravnaval in sprejel program dela in osnutek proračuna za leto 2009.

Zasedanja so se, poleg mag. Nevenke Tomovič, predsedujoča Upravnemu svetu CEPOL, in njenih sodelavcev s Policijske akademije, udeležili predstavniki policijskih izobraževalnih institucij držav članic, predstavnica Komisije, predstavnik Europola in vodja Združenja evropskih policijskih akademij.

MedZasedanjem

Po besedah mag. Nevenke Tomovič so na zasedanju "... sklenili, da bomo v letu 2009 organizirali 84 tečajev oziroma usposabljanj za višje policiste o različnih temah. Osredotočili se bomo na čezmejni kriminal, ekonomsko-finančni kriminal, trgovino z ljudmi in drogo ter terorizem. Drugi pomembni del bo izobraževanje učiteljev za izboljšanje usposabljanja znotraj policijskih akademij in sodelovanja med njimi."


Direktor CEPOL Ulf Goeransson pa je dejal: "Sprejet in vključen v program dela za leto 2009 je bil predlog Slovenije o organiziranju obsežnega seminarja s področja finančnega kriminala, ki bi se ga udeležili kriminalisti držav članic, ki delajo na tem področju. Predlog osebno zelo podpiram, ker je tovrsten čezmejni kriminal zelo velik problem v Evropi."

Cepol03

Direktor CEPOL-a Ulf Goeransson in mag. Nevenka Tomovič, predsedujoča Upravnemu svetu CEPOL, na izjavi za javnost po dogodku


Tokratno prvo od dveh zasedanj med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, sicer pa že enajsto, je bilo namenjeno sprejetju programa dela in osnutka proračuna za naslednje leto. CEPOL bo v letu 2009 izvedel 84 usposabljanj (seminarjev, tečajev, konferenc) z različnih področij policijskega dela, zlasti s področja preprečevanja kriminalitete in čezmejnega policijskega sodelovanja ter preiskovanja internetne (cyber) kriminalitete. Posebno pozornost bo namenil evalvaciji usposabljanj in vplivu na vsakdanje policijsko delo, uvajanju skupnih programov v izobraževalne procese držav članic in razvijanju e-učenja.


CEPOL se je sprva financiral iz prispevkov držav članic, od leta 2006 pa se financira iz proračuna Skupnosti. Osnutek proračuna v višini 8,8 milijona evrov je bil sprejet soglasno in bo poslan v mnenje Komisiji.

Na zasedanju so predstavili tudi poročilo o programih AGIS (tj. program, ki zagotavlja finančno podporo projektom s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah) in EUROMED II (tj. program, znan tudi kot MEDA II, o mednarodnem policijskem sodelovanju Evropske unije v sredozemskem prostoru). Kot je povedal še povedal direktor CEPOL-a: "Danes smo naredili korak naprej v dogovoru z Rusijo, tako da v prihodnosti lahko pričakujemo sodelovanje z ruskimi policijskimi akademijami."

Cepol02


Na drugem, majskem zasedanju Upravnega sveta, ki bo na Bledu, bodo obravnavali sprejem poročila o delu v letu 2007.

Poleg tega bo CEPOL na slovensko pobudo organiziral konferenco o policijskem sodelovanju z državami Zahodnega Balkana, ki bo marca na Bledu.