Sorodne objave

 

Objavljamo odziv policije na načelno mnenje št. 124 Komisije za preprečevanje korupcije, ki se nanaša na kadrovske premestitve in napredovanja v policiji:

Navedbe v anonimni prijavi, ki so se nanašale na domnevne nepravilnosti pri razporejanju in premeščanju javnih uslužbencev policije, je preverila tudi inšpektorica za sistem javnih uslužbencev. Inšpektorica je preverila zakonitost okoli 100 izdanih individualnih pravnih aktov, da bi ugotovila skladnost izdanih aktov z veljavnimi predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v državni upravi.

Tako pri izdaji individualnih pravnih aktov, povezanih s premestitvami javnih uslužbencev, kot tudi pri izdaji aktov, ki se nanašajo na imenovanje oziroma napredovanje v višji uradniški naziv, ni ugotovila nepravilnosti, zato tudi ni predlagala nobenih ukrepov za odpravo nepravilnosti.

Zato so očitki komisije, da so uradne osebe, ki so odobrile oziroma odločale o premestitvah in napredovanjih, ravnale koruptivno, povsem neutemeljeni.