Sorodne objave

 

Objavljamo odziv policije na očitke Draga Kosa, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije: Policija odločno zavrača očitke predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Draga Kosa. Očitki so povsem neutemeljeni in za javnost zavajajoči.

V policiji se še kako zavedamo, da je edini argument, s katerim lahko javnost prepričamo o svoji uspešnosti na področju boja zoper kriminal, rezultat dela. Policija je na tem področju uspešna, kar kažejo tudi statistični podatki in javnomnenjske raziskave.

Za razliko od Draga Kosa tudi ne sklicujemo tiskovnih konferenc, v katerih bi obtoževali drug državni organ, temveč zgolj odgovarjamo na ene in iste očitke, ki jih Drago Kos ponavlja znova in znova.

Zaradi operativnega interesa pripeljati kriminalistične preiskave do uspešnega zaključka, policija javnosti ne more obveščati o vsakem koraku, ki jih kriminalisti opravijo v preiskavah. Ker je policija v skladu z Zakonom o kazenskem postopku zavezana, da sume kaznivih dejanj utemelji, lahko razkrivanje posameznih korakov oziroma aktivnosti v konkretnih preiskavah ogrozi uspešnost nadaljnjih kazenskih postopkov.

V primeru "Patria" je policija s svojim delom začela pravočasno in v skladu s svojimi pooblastili. Med Slovenijo in Finsko poteka mednarodno policijsko sodelovanje z vsemi ustreznimi aktivnostmi. Policija je zaprosila komisijo za dokumentacijo takrat, ko smo bili seznanjeni, da ima komisija vse dokumente v zvezi s tem. Komisijo smo tako 26. maja 2008 v skladu z Zakonom o kazenskem postopku zaprosili za dokumentacijo, vendar smo 29. maja 2008 prejeli odgovor, v katerem so nam sporočili, da podkupovanja s strani zaposlenih v podjetju Patria, ki ga preiskujejo finski varnostni organi, komisija ni obravnavala.

Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Razmerja med policijo in ministrstvom so s tem jasno določena in ne vplivajo na operativno delo kriminalistične policije.