Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Generalni direktor policije Jože Romšek je včeraj, 22. oktobra 2007, skupaj s sodelavci slovesno predal v uporabo nov laboratorij za analize DNK.

Laboratorij je v imenu vodje Centra za forenzične preiskave Janeza Golje prevzel vodja laboratorija Aleksander Regent.

Analize DNK so postale nepogrešljive pri uspešnem preiskovanju kaznivih dejanj. Odkar je biološki laboratorij Centra za forenzične preiskave pred osmimi leti kot eden prvih laboratorijev v Evropi vzpostavil evidenco profilov DNK, se je število zaprosil za preiskave DNK močno povečalo,in sicer za več kot petkrat.

Posledično je prihajalo do zaostankov in skladno s tem so bili novi, večji in bolj opremljeni prostori nujno potrebni. Generalni direktor policije Jože Romšek je povedal, da so se zato v vodstvu lani odločili, da se zgradi nov laboratorij za analize DNK in da se sistematizirajo nova delovna mesta za opravljanje tovrstnih preiskav. V njem je zaposlenih 18 strokovnjakov, od tega 10 novozaposlenih, ki se poleg s preiskavami DNK ukvarjajo še s preiskavami tekstilnih vlaken. Povedal je tudi, da je nov laboratorij velik dosežek za slovensko policijo in da je z novo pridobitvijo izjemno zadovoljen, še posebej zaradi tega, ker bodo tako odpravljeni zaostanki.


slika01Z leve proti desni: vodja laboratorija Aleksander Regent, generalni direktor policije Jože Romšek, med njima (zadaj) direktor Uprave kriminalistične policije Aleksander Jevšek, namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec (skrajno desno).


Kriminalistika in kriminalistična forenzika, ki je izjemno pomemben sestavni del kriminalistike, sta v zadnjem obdobju naredili izjemen napredek, tudi pri nas v Sloveniji, je povedal direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Aleksander Jevšek. Na kraju najdeni sledovi, ki utegnejo biti dokaz v kazenskem postopku, so izredno pomembni. Z novim laboratorijem sta forenzika in z njo tudi kriminalistika pridobili izjemno veliko. Dodal je še, da čeprav so to na videz majhni stroji, združujejo visoko tehnologijo za preiskovanje in odkrivanje kriminalitete ter predvsem za dokazovanje kaznivega dejanja.

Skozi laboratorij, tj. skozi celoten proces od vzorca do profila DNK, je povabljene popeljal vodja laboratorija Aleksander Regent. Povedal je, da preiskave DNK delajo po strokovno znanih metodah: klasični in metodi LCN (Low Copy Number). Po slednji je mogoče identificirati DNK v biološki sledi, ki jo sestavlja le nekaj človekovih celic z jedrom. To metodo uporablja v Sloveniji le Center za forenzične preiskave. Povedal je tudi, da strokovnjaki biološkega laboratorija slovenske policije vsako leto zelo dobro opravijo mednarodne teste strokovnosti s področja preiskav DNK, kar laboratorij uvršča v sam evropski kakovostni vrh.


slika03

slika04

Foto: Dean Božnik


Laboratorij je na Ulici Jožeta Jame 8 v Ljubljani, organizacijsko pa sodi v enega od petih oddelkov Centra za forenzične preiskave, v Oddelek za biološke preiskave. Zgrajen je v skladu z ISO standardi, kar je pomembno tudi zaradi t. i. prumske pogodbe, ki določa čezmejno policijsko sodelovanje med državami podpisnicami s pomočjo izmenjave podatkov o DNK, prstnih odtisih ipd. v boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Biološki laboratorij je vse od njene ustanovitve tudi član delovne skupine za preiskave DNK Evropskega združenja forenzičnih laboratorijev ENFSI.