Sorodne objave

CEPOL's national unit 14. oktober 2009
 

Med 3. in 5. 10. 2006 Policijska akademija v okviru Evropske policijske akademije (CEPOL) na Brdu pri Kranju organizira seminar na temo Trendi v razvoju kriminalitete v prihodnje (Future Crime Trends).

Evropska policijska akademija združuje policijske izobraževalne sisteme držav članic Evropske unije in deluje kot evropska agencija. Ustanovljena s Sklepoma Sveta 2000/820/PNZ, decembra 2000, in 2005/681/PNZ, 20. septembra 2005, deluje od 1. 1. 2006 kot agencija Evropske unije in se financira iz njenega proračuna. Sedež sekretariata je v Bramshillu v Združenem kraljestvu.

CEPOL podpira in razvija evropski pristop h glavnim problemom, s katerimi se srečujejo države članice v boju proti kriminalu, pri njegovem preprečevanju in vzdrževanju javnega reda in miru ter javne varnosti. Visokim policijskim uradnikom zagotavlja različne oblike usposabljanj, ki temeljijo na skupnih standardih.

Cepol si je zadal naslednje naloge:

 • Razvijati znanje in spodbujati poznavanje policijskih sistemov in organizacij v državah članicah, delovanja Europola in čezmejnega policijskega sodelovanja
 • Spodbujati sodelovanje znotraj Evropske unije
 • Ponujati in izvajati usposabljanja za visoke policijske uradnike
 • Razširjati dobre prakse in rezultate raziskav
 • Izdelovati skupne programe izobraževanja in usposabljanja
 • Omogočati in spodbujati izmenjave policijskih uradnikov.


Slovenska Policijska akademija sodeluje v CEPOL od leta 2003 in letošnji seminar je že četrti po vrsti, ki ga v okviru CEPOL organiziramo v Sloveniji.

28 strokovnjakov iz 13 držav Evropske unije bo po načelu, da je najboljši napovedovalec prihodnosti sedanjost, v treh dneh poskušalo najti čim več odgovorov na vprašanje - Kaj lahko storimo danes, da bi se s kriminaliteto lahko uspešneje spopadali v prihodnje?

Policije poskušajo na podlagi izkušenj in različnih pojavnih oblik kriminalitete, na podlagi ekonomskih, socialnih, političnih in tehnoloških dejavnikov predvidevati, kaj se bo na področju kriminalitete dogajalo v prihodnje. Izdelujejo različne ocene, analize, možne scenarije in programe, da bi minimalizirale negativne učinke različnih dejavnikov, poskušajo ugotoviti, kateri bodo cilji in nove pojavne oblike kriminalitete v prihodnje, da bi se pripravile na učinkovito spopadanje z njimi.

Letošnji seminar bo temeljil na analizi tveganja, ki jo je v letošnjem letu izdelal Europol in bo poskušal predvideti možne scenarije in iskati rešitve zanje, predvsem na področju trgovanja z ljudmi, ekonomskega in finančnega kriminala in trgovanja z drogami.


Program seminarja:


Torek, 3. 10. 2006

 • Uradna otvoritev seminarja
 • Strateško analiziranje - v prihodnost usmerjeno policijsko delo - Jürgen Ebner, Nemčija
 • OCTA poročilo in vpliv na policijsko delo in čezmejno policijsko sodelovanje - Menno Hagemeijer, EUROPOL
 • Pooblastila na področju preiskovanja resnih kaznivih dejanj v luči evropskih standardov človekovih pravic - sedanji trendi in obeti v prihodnje - Mag. Goran Klemenčič, Slovenija, Fakulteta za varnostne vede
 • Ruski organizirani kriminal - Mag. Risto Pullat, Estonija


Sreda, 4. 10. 2006:

 • Ekonomski in finančni kriminal - António Joao Maia, Portugalska
 • Delo v skupinah: trgovanje z ljudmi, trgovanje z drogami in ekonomski in finančni kriminal - Moderatorji: Rajko Kozmelj, Tomaž Peršolja, Robert Črepinko, Uprava kriminalistične policije GPU


Četrtek, 5. 10. 2006:

 • Predstavitev rezultatov dela skupin
 • Informacijska tehnologija kot orodje omogočanja kriminalitete in njene preventive - Dr. Denis Trček, Slovenija, Inštitut Jožef Stefan
 • Razprava in zaključek seminarja


Vabimo vas, da za več informacij o seminarju pokličite gospo Nevenko Tomovič iz Policijske akademije Generalne policijske uprave na GSM 041 600 248.