Sorodne objave

 

Policija ima pomembno in odgovorno vlogo pri preprečevanju, odkrivanju in ustavljanju nasilja v družinskih situacijah. Raziskave, opravljene v državah Evropske unije, so pokazale, da je policija eno najučinkovitejših “orožij” pri spopadanju z nasiljem v družini, pogoj za učinkovitost pa je ustrezna raven znanja.

Tudi izkušnje slovenske policije potrjujejo nujnost pridobivanja znanja s tega področja.

Upravi kriminalistične in uniformirane policije zato v sodelovanju z društvom Ženska svetovalnica pripravljata usposabljanje na temo nasilja v družini, in sicer od 11. do 16. novembra v Gotenici. Usposabljanja bo potekalo v treh skupinah po dva dni, poudarek pa bo na zakonskih okvirih ter ukrepih in dejavnostih policije za preiskovanje in preprečevanje omenjene problematike. Poleg predavanj bodo pomočniki komandirjev, ki so na policijskih postajah zadolženi za kriminaliteto in/ali za področje javnega reda in miru, delali tudi v skupinah, kjer se bodo ukvarjali s študijami primerov in simulacijami realnih situacij.

Svoje znanje in izkušnje jim bodo posredovali inšpektorji obeh uprav ter predstavniki društva Ženska svetovalnica, predvsem pa nizozemski policijski inšpektor Kees Komduur, človek z bogatimi izkušnjami, predavatelj na policijskih šolah in edukator za policijsko delo na tem področju v evropskih državah.

S tako obliko usposabljanja bo slovenska policija nadaljevala. V začetku prihodnjega leta načrtuje tudi nadaljevalno usposabljanje skupine udeležencev, ki so uvodno usposabljanje že opravili. Usposabljali se bodo za vlogo trenerjev, ki bodo za obravnavo primerov nasilja v družini nato usposabljali policiste in kriminaliste. Pred koncem naslednjega leta naj bi bili vsi policisti in kriminalisti, ki prihajajo v stik z nasiljem v družini, vključeni v ta usposabljanja.

Če želite več informacij o vsebini usposabljanja ali se pogovoriti z nosilci usposabljanja, nam, prosim, to sporočite po elektronski pošti ali telefonu (01 472 4887).

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi