Sorodne objave

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve je danes, 10. junija 2011, v okviru Posvetovalnega telesa za integracijo načela enakosti spolov potekal posvet, ki se ga je udeležila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

Na  posvetu so ob koordinatoricah za enake možnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije sodelovali člani in članice Posvetovalnega telesa za integracijo načela enakosti spolov, svetovalci in svetovalke za pomoč in informiranje na področju varovanja dostojanstva, nekateri tudi v vlogi policijskih zaupnikov ter ostali vabljeni.

Na začetku je koordinatorica za enake možnosti na MNZ Marina Vrečar predstavila širši sklop nalog MNZ v okviru izvajanja Periodičnega načrta Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških ter aktivnostih v zvezi z izvajanjem uredbe o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave.

 MG 8389m

 Marina Vrečar in mag. Tatjana Bobnar


Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je v uvodu predstavila informacijo o vzpostavitvi in delovanju projekta 24-urne interventne psihološke pomoči. Poudarila je zavedanje nujnosti zaščite zaposlenih v policiji pri opravljanju strokovnega in zakonitega dela ter vzpostavitve celovitega sistema ureditve psihološke pomoči in svetovanja v policiji. Skrb vodstva za zaposlene, za njihov razvoj, za zaščito pred neutemeljenimi napadi in šikaniranji ter nudenje pravne in psihološke pomoči je zagotovo ena od prioritet. S tem namenom je bil tudi začet projekt nudenja interventne psihološke pomoči javnim uslužbencem v policiji in vzpostavljen sistem zaupnikov. Da bi bili pri nudenju potrebnih informacij in pomoči pri razreševanju zahtevnih, velikokrat stresnih situacij (iz kakršnihkoli razlogov), s katerimi se zaposleni srečujejo vsak dan, je Bobnarjeva predlagala tudi redna skupna srečanja tako članov posvetovalnega telesa za integracijo načela enakosti, svetovalcev za pomoč in informiranje na področju varovanja dostojanstva kot tudi psihologov in zaupnikov, ki delujejo v sistemu nudenja psihološke pomoči. Vsi našteti namreč zasledujejo isti cilj, tj. nudenje pomoči sodelavki, sodelavcu.

Danila Mokorel Omerovič, ki v okviru projekta, v skupini petih psihologov izvaja 24-urno interventno psihološko pomoč (interventna številka je 031/779-437), je predstavila nekaj ključnih informacij v zvezi z izvajanjem 24-urne psihološke pomoči ter delovanjem policijskih zaupnikov.

 MG 8394m

Projekt, ki svoje mesto dobiva tudi v pripravi zakonodaje, je bil v kratkem času delovanja deležen odobravanja in priznanj tako doma, kot tudi v tujini, predvsem pa dosega namen pomagati in svetovati zaposlenim v policiji.

Prisotni so v nadaljevanju posveta poročali o aktivnostih v zvezi z ozaveščanjem in informiranjem sodelavcev notranjih organizacijskih enot ministrstva za notranje zadeve, inšpektorata za notranje zadeve in policije o vlogi integracije načela enakosti ter izkušnjah in ukrepih na področju preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu.

Udeleženke in udeleženci posveta so ob koncu sprejeli konkretne sklepe ter se dogovorili o sodelovanju v prihodnje in o vključevanju v skupne akcije za krepitev pomoči zaposlenim v okviru področij integracije načela enakosti, varovanja dostojanstva, psihološke pomoči, svetovanja ter dela zaupnikov v policiji.