Sorodne objave

 

Ob začetku novega šolskega leta morajo biti vozniki še posebej previdni, saj se šolarji zopet vračajo na šolske poti, nekateri pa se na šolsko pot podajajo celo prvič. Na današnji novinarski konferenci smo predstavniki pristojnih služb spregovorili o aktivnostih za varen začetek šolskega leta.

IMG 9087

Na novinarski konferenci, ki jo je organizirala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, so sodelovali direktor agencije Ljubo Zajc in Vesna Marinko, generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo v Ministrstvu za šolstvo in šport Boris Černilec, vodja Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun in sekretar Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije Zlato Zaletel.

Predstavniki pristojnih služb so poudarili, da lahko za večjo varnost otrok in mladoletnikov na naših cestah poskrbimo le skupaj - s previdno in strpno vožnjo, doslednim spoštovanjem cestnoprometnih predpisov in dobrim zgledom našim najmlajšim.


Analiza prometne varnosti otrok in mladoletnikov 

IMG 9082

Zvočni posnetek izjave mag. Ivana Kapuna (mp3)  

Kot je dejal vodja Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun, je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije, zato "bomo tudi letos intenzivno izvajali nadzor prometa v neposredni bližini in okolici šol. Z navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bomo policisti tako prispevali k umirjanju prometa."


Aktivnosti policije za večjo varnost otrok so razdeljene v tri sklope:

Pred začetkom šolskega leta policisti pregledajo cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obvestijo vzdrževalce cest. Policisti vodstva šol opozarjajo na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa pripravijo načrte varnih poti v šolo in predlagajo morebitne spremembe prometne ureditve. Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti naših najmlajših,  šolam predstavijo tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (AMD, ZŠAM, SPV). Policisti pridobijo tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.

V okolici šol policisti v prvih šolskih dneh izvajajo poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Preverjajo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno bodo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.

Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljajo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavajo o prometni vzgoji in jih spremljajo po šolskih poteh, jim svetujejo in jih učijo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjajo na potencialne nevarnosti. Učencem prvih razredov v okviru projekta  razdelijo tudi pobarvanke Varno na poti v šolo in domov, s katero je spoznavanje prometnih pravil in učenje pravilnega ravnanja v prometu zanimivejše, predvsem pa bolj učinkovito.

Tudi sicer policisti med šolskim letom preverjajo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirajo njihove voznike (npr. preverjanje počitka pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontrola dokumentov). Precej pozornosti posvetijo tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju prometne varnosti policisti sodelujejo tudi z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.

Starši!

Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok! Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom!

Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih. Tudi sami se vedno pripnite!

Vozniki!

Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni! Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).

Vozite strpno in previdno!

VarnaPotVsolo02

Varno na poti v šolo in domov

Pobarvanka "Varno na poti v šolo in domov"