Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Janko Goršek je danes, 4. januarja 2012, direktorju Policijske uprave Kranj Simonu Veličkemu simbolično predal ključe mobilne policijske postaje. Kranjski policisti jo bodo napreč preizkusili prvi, sicer pa bo krožila po policijskih upravah. Vozilo je namenjeno predvsem preventivnemu, pa tudi operativnemu delu.

IMG 0768

Za slovensko policijo je to nov projekt. Mobilna policijska postaja pomeni delo policistov v lokalni skupnosti s policijskim avtomobilom, ki je opremljen za vse vrste dela, ki ga običajno opravljajo policisti na policijski postaji in na terenu. Takšen način dela je novost pri nas, v drugih  državah Evropske unije pa takšno obliko dela že dolgo časa poznajo. Uvajamo ga po zgledu zlasti Velike Britanije in Nemčije. S projektom želimo s prisotnostjo policistov na območjih, kjer ni običajnih policijskih postaj, ljudem še bolj približati policijske storitve.

IMG_0763

Zvočni posnetek nagovora generalnega direktorja policije 


Generalni direktor policije Janko Goršek je med drugim dejal: "Verjamem in prepričan sem, da je to vozilo, ki ga bodo občani sprejeli zelo pozitivno in da v naslednjih letih ne bo ostalo zgolj pri samo enem, ampak da bo takšnih vozil veliko več. Namen tega projekta je namreč ta, da ljudem lokalni skupnosti, kjer nimamo policijskih postaj, zagotovimo vidnost in navzočnost naših policistov. Mobilna policijska postaja je namenjena izključno in predvsem preventivnemu delovanja tam, kjer bodo izkazani varnostni pojavi. Videti pa jo bo moč tudi na večjih športnih prireditvah in takrat, ko bomo predstavljali svoje delo, pa tudi v primerih, ko bo treba preiskovati hujše oblike kaznivih dejanj in iskati njihove storilce." Dodal je tudi, da je projekt delno vezan na odpravo administrativnih zadev. "V policiji imamo veliko delovnih procesov in večinoma časa žal naši policisti preživijo v prostorih, kjer pišejo različne izdelke in opravljajo druga opravila. Del tega projekta je namenjen tudi temu, da bodo policisti več na terenu," je še dejal Goršek.

IMG 0856

Sledila je simbolična predaja ključev, ki so ji prisostvovali tudi predstavniki strokovnih služb ministrstva za notranje zadeve, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, direktorji vseh policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot generalne policijske uprave ter drugi. Mobilno policijsko postajo je direktor kranjske policijske uprave kmalu zaupal komandirju Policijske postaje Škofja Loka, kamor so jo odpeljali prvim nalogam naproti.

Aleš Zalar v funkciji ministra za notranje zadeve je ob tej slavnostni predaji novega vozila vsem čestital in zaželel vso srečo pri opravljanju policijskega izredno pomembnega poslanstva. Izrazil je mnenje, da je mobilna policijska postaja nov prispevek h krepitvi zaupanja ljudi v delovanje policije. "Ta stopnja zaupanja je že tako relativno visoka in želim si, da se ne samo ohrani, ampak v prihodnosti poveča. Vi ste tisti, ki pri ljudeh ustvarjate občutek varnosti njihovih življenj in premoženja in to vozilo bo gotovo prispevalo k temu, da se bo policija ljudem na terenu še bolj približala. Prizadeval si bom, da bi se opremljenost slovenske policije v prihodnje postopoma izboljševala. Mislim, da smo s to policijsko postajo na štirih kolesih na dobri poti," je še dodal Zalar.

IMG 0880

Z mobilno policijsko postajo želimo povečati preventivne aktivnosti in omogočiti ljudem, da se seznanijo z delom policije ter različnimi samozaščitnimi ukrepi s katerimi bodo tudi sami preprečili, da bi postali žrtve kaznivega dejanja. Na področju preventive bomo z mobilno postajo navzoči pri izvajanju različnih preventivnih projektih, na športnih, kulturnih in drugih večjih prireditvah, delili bomo preventivni material ter svetovali in opozarjali ljudi na različne nevarnosti.

Policisti bodo lahko opravljali formalne ali neformalne razgovore, zbirali informacije, sprejemali  kazenske ovadbe in prijave, naznanitve kršitve javnega reda in miru itd. Skratka opravljali bodo policijske naloge v najširšem smislu. Mobilna policijska postaja je namreč opremljena z različnimi aparaturami in napravami, ki zagotavljajo nemoteno delo. Tako imamo v avtomobilu vso informacijsko in telekomunikacijsko opremo, multifunkcijsko napravo (tiskanje, kopiranje, faksiranje, skeniranje …) prenosni računalnik, radijsko postajo, komplet za odkrivanje ponarejenih listin itd.

Z mobilno policijsko postajo bomo povečali tudi ekonomičnost, saj bodo policisti veliko nalog (izdelava mnogih pisnih izdelkov), ki jih običajno opravijo na policijski postaji, lahko opravili na kraju samem v avtomobilu. Tako bodo prihranili čas, ki bi ga drugače porabili za delo v pisarni.

Prebivalci bodo vnaprej obveščeni, kje bodo  policisti opravljali preventivne in druge policijske naloge z mobilno policijsko postajo. Obveščanje bo potekalo različno, najprimernejša bodo seveda sredstva množičnega obveščanja (lokalni radio in/ali televizija, lokalni časopisi itd.) ali plakati.

Lokalne skupnosti bodo lahko same zaprosile za prisotnost mobilne policijske postaje, če bodo to želele. Veliko je takšnih krajev, kjer ni policijske postaje, vendar si prebivalci želijo večje prisotnosti policistov. Predvsem v turističnih krajih ali pa tam, kjer so bo povečala neka varnostna problematika, bo mobilna policijska postaja večkrat navzoča.

Vozilo je bilo nabavljeno iz sredstev za preventivne projekte, ki so bili načrtovani v Resoluciji za preprečevanje kriminalitete. Ker pa je bilo sredstev dovolj le za nabavo enega vozila, bo mobilna postaja na vsaki policijski upravi po približno pet mesecev. Začeli bomo torej na območju Policijske uprave Kranj, naslednja uprava, ki bo dobila mobilno postajo, pa bo Policijska uprava Koper.

Nakup mobilne policijske postaje v je bil v celoti izveden iz sredstev, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve RS pridobilo za uresničevanje ciljev Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete za obdobje 2007-2011. S tem projektom želi policija izboljšati vidnost in prisotnost policije v krajih, ki so oddaljeni od policijskih postaj. Primarni cilj projekta je povečati občutek varnosti ljudi in krepiti partnersko sodelovanje z lokalno skupnostjo. V ta namen je policija nabavila predelano kombinirano vozilo, s katerim bodo policisti lahko opravljali preventivne in druge policijske naloge.

Temeljni cilj resolucije je namreč usmeriti napore državnih institucij in civilne družbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo prebivalcem Republike Slovenije zagotovile prebivanje in delo v varnem okolju ter jim omogočile kakovostno življenje. Resolucija poudarja načrtno in usklajeno izvajanje dejavnosti vseh tistih državnih institucij, civilne družbe in državljanov, ki lahko kakorkoli prispevajo k obvladovanju in zmanjševanju kriminalitete. Posebej je opredeljen tudi pomen preventivnih dejavnosti, saj so prav te temeljna kategorija preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Zato je pomembno, da država nameni ustrezno pozornost preprečevanju kriminalitete in zagotovi primerna finančna sredstva.

 

Več informacij o projektu v članku revije Varnost, št. 4/2011, z naslovom
Drugačen način dela policije v lokalni skupnosti, Projekt Mobilna policijska postaja