Sorodne objave

 

Kobariškemu muzeju 1. svetovne vojne smo danes, 26. avgusta 2009, podarili 22 kosov orožja zgodovinske vrednosti, ki so ga policisti zasegli ali našli pri svojem delu. 30 kosov orožja iz 2. svetovne vojne pa bo slovenska policija v naslednjih dneh izročila Muzeju novejše zgodovine Slovenije in tako obogatila tamkajšnjo muzejsko zbirko.

IMG 2633

Po besedah Franca Sabliča, vodje Centra za forenzične preiskave na Generalni policijski upravi, gre za različne kose (puške, revolverje, bajonete in sablje), ki zaradi svoje zgodovinske vrednosti ne bodo uničeni, ampak podarjeni v javno korist.

Direktor kobariškega muzeja Jože Šerbec se je za izročeno zgodovinsko orožje slovenski policiji iskreno zahvalil. Dejal je, da je podarjeno orožje izredno dobro ohranjeno in bi ga bilo škoda uničiti: "Gre za resnično lepe primerke orožja iz prve svetovne vojne, ki jih bomo z veseljem razstavili, saj bodo našo muzejsko zbirko zelo popestrili in vsebinsko obogatili."

IMG 2645

Vodja Centra za forenzične preiskave Franc Sablič je direktorju kobariškega muzeja Jožetu šerbcu izročil seznam podarjenega orožja

IMG 2631

Posebna komisija, ki jo v skladu z Navodilom o ravnanju z izročenim, najdenim, zaseženim ali odvzetim orožjem imenuje notranji minister, po pravnomočno končanih postopkih vsako takšno orožje pregleda in oceni. Orožje, o katerem odloča, lahko razvrsti za prodajo, uničenje, podaritev, trajno zbirko in za operativne potrebe policije (če orožje ustreza predpisom, ki urejajo opremo policije).

Če gre za orožje, ki ima zgodovinsko vrednost, ga komisija izloči in lahko podari državnemu muzeju. Del orožja, ki nima zgodovinske vrednosti, izločimo za prodajo, ostalo pa uničimo, je še povedal Franc Sablič, ki je tudi predsednik te komisije: "V komisiji smo tako izločili 22 kosov iz 1. svetovne vojne, ki jih sedaj izročamo muzeju v Kobaridu, in 30 kosov orožja iz 2. svetovne vojne, ki ga bomo v prihodnjih dneh izročili Muzeju novejše zgodovine." 

IMG 2625

Današnje predaje orožja so se poleg vodje Centra za forenzične preiskave Franca Sabliča, direktorja kobariškega muzeja Jožeta Šerbca in muzejskega kustosa Vojka Hobiča (na fotografiji na sredini) udeležila tudi člana komisije za ravnanje z zaseženim, najdenim in izročenim orožjem Jernej Brajer (na fotografiji skrajno levo) in Rajko Pučnik (na fotografiji desno).

 

Pravna podlaga za ravnanje z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi listinami je 64. člen Zakona o orožju. Predpis, ki podrobneje ureja postopek z zaseženimi predmeti, pa je Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. Določene predmete lahko komisija v skladu s to uredbo in predpisi o javnih financah podari državnim organom in organizacijam, zavodom, ustanovam in človekoljubnim organizacijam, če ti izkažejo, da predmete potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti. Orožje zgodovinske, umetniške oziroma znanstvene vrednosti lahko komisija izroči le po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za finance, in ministrstva, pristojnega za kulturo. Mnenje ni potrebno, če se orožje podarja državnemu muzeju.

IMG 2610