Sorodne objave

Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Policija je na najbolj prizadetih območjih povečala število uniformiranih in neuniformiranih policistov, da bi zaščitili ljudi in njihovo premoženje pred morebitnimi vlomi in tatvinami, ki se v takih situacijah pogosteje dogajajo.

Policisti bodo tako intenzivneje prisotni v bližini finančnih ustanov, bankomatov, gospodinjskih in gospodarskih poslopij ter povsod drugje, kjer obstaja povečana možnost storitve tovrstnih kaznivih dejanj.

Tudi sicer policija v teh dneh pomaga pri urejanju razmer po vsej državi. Na neprehodna in prizadeta območja so odšli tudi policisti posebne policijske enote, predvsem pripadniki gorske policijske enote, ki bodo pomagali pri odstranjevanju ovir s cestišč, odpravljanju nevarnosti za življenje ljudi in normaliziranju razmer za posamezna gospodinjstva in gospodarska poslopja.


Da bi v teh izrednih razmerah čim bolje poskrbeli za svojo varnost, policisti svetujemo:


Poskrbite za pravilno in varno rabo agregatov, pri tem jih ne pozabite tudi zavarovati!

Zaradi nepravilnega ravnanja s plinskim gorilcem ponekod prihaja do požarov in zastrupitve s plinom oz. dimom. Prebivalce zato opozarjamo na izredno previdnost in pravilno ravnanje s plinskimi in drugimi grelnimi aparaturami. Prav tako opozarjamo na pravilno uporabo agregatov, ki morajo biti postavljeni zunaj, ne v garažah ali drugih zaprtih prostorih. Pri tem je treba upoštevati tudi druge varnostne standarde, npr. da se agregati ne pregrevajo.

Ker obstaja nevarnost tatvine agregatov, svetujemo, da jih zavarujete pred krajami. Lastnikom svetujemo, da si zabeležijo znamko, tip, identifikacijsko številko agregata (v kolikor jo ima) in te podatke v primeru tatvine takoj posredujejo policistom. Ker je potreba po agregatih še vedno velika in se ti posojajo, s tem pa tudi veliko prestavljajo iz enega kraja v drugega, je možnost za tatvino večja. Več ko bo policija imela uporabnih podatkov, večja bo možnost da morebitno odtujeni agregat tudi najde.


Izogibajte se okolici stavb, s katerih padata sneg in led!

Ponekod s streh stavb pada sneg in odpadajo ledene sveče, ki lahko poškodujejo tako mimoidoče kot njihova vozila in drugo lastnino. Zato vam svetujemo, da se izogibate stavbam, na katerih so ledene sveče in s katerih pada sneg, od tod tudi umaknite svoja vozila.


Ustrezno zavarujte svoje imetje!

Na določenih delih še vedno ni elektrike. Mnogi objekti so še vedno prazni (npr. poslovni prostori). Lastnikom priporočamo, da poskrbijo za mehansko ali fizično varovanje objektov. Vrednejše predmete in elektronske naprave pa naj iz prostorov začasno umaknejo. Kjer je mogoče:

 • zagotovite prisotnost zaposlenega v objektu,
 • če imate vhodna vrata odprta, jih poskušajte zaščititi, tako da jih npr. zaparkirate s tovornimi vozili, drugo mehanizacijo ali kako drugače, in tako otežite dostop do objektov,
 • poskusite ustvariti videz prisotnosti v objektu (parkirajte pred vhodom lastna vozila, morda z alternativnim napajanjem osvetlite kakšen prostor …),
 • poskusite kako drugače zagotoviti delovanje alarmnih sistemov (če je mogoče),
 • vrednejše stvari, če jih je mogoče predstaviti, umaknite iz objektov brez nadzora (različna orodja, freze, ročno in drugo orodje, opremo in druge vrednejše predmete …).


Pri prostovoljnem čiščenju infrastrukture se pred tem posvetujte s pristojnimi službami!

Ponekod so občani priskočili na pomoč s samoiniciativnim čiščenjem posameznih delov javne infrastrukture, kot so na primer električni kabli. Pred tem se obvezno posvetujete s pristojnimi službami, saj je lahko takšno početje nevarno! Pri pristojni elektro službi preverite, kaj je varno početi in česa nikakor ne, saj lahko z napačnim ravnanjem ogrozite svojo in tujo varnost!


Previdno tudi v prometu!

Ponekod po Sloveniji so ceste še vedno neprevozne, ali pa je promet na njih oviran, zato policisti svetujemo dodatno previdnost tudi v prometu. Vožnja je zaradi podiranja dreves in vzdrževalnih del na nekaterih območjih zelo nevarna. Zavedamo se, da je zaradi zaprtih cest življenje ponekod zelo oteženo, a varnost ljudi je na prvem mestu, zato pozivamo k doslednemu upoštevanju cestnih zapor. 

 • Vozniki, če se odpravite na pot, pojdite od doma pravočasno, z zadostno količino goriva in nikar brez zimske opreme!
 • V prometu bodite strpni in upoštevajte navodila intervencijskih služb.
 • Pešci, izogibajte se poledenelim površinam in ne pozabite na ustrezno obutev.
 • V teh dneh odsvetujemo uporabo koles, saj so kolesarske steze in vozišča marsikje poledenela in spolzka.
 • Kjer je mogoče, raje uporabite sredstva javnega prevoza.
 • Izogibajte se hoji in vožnji v bližini dreves (v parkih, gozdovih, ob nabrežjih rek in potokov itd.)
 • Pri čiščenju snega z dvorišč in pločnikov tega ne odmetavajte na vozišče. Sneg na vozišču lahko voznika preseneti, kar poveča nevarnost za nastanek prometne nesreče.

 

Če zaznate sumljive okoliščine ali postanete žrtve tovrstnih kaznivih dejanj, se obrnite na policijo. Pokličite interventno telefonsko številko policije 113 ali poiščite pomoč policista na terenu ali najbližji policijski postaji.