Sorodne objave

Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

V zadnjih dneh je policija obravnavala več utopitev, ki so povezane z nadpovprečnimi temperaturami ozračja in neprevidnim ravnanjem. Ko namreč iščemo ohladitev na urejenih in neurejenih kopališčih, ob tem včasih pozabimo na lastno varnost. Zato bodite previdni in poskrbite, da bo ohladitev prijetna in varna.

IMG 2347

Naj bo osvežitev v vodi in ob njej prijetna in varna!

Nasveti za večjo varnost v in ob vodi

Nasveti za kopalce - opozorilni znaki

Nasveti za varno potapljanje

Naj bo kopanje užitek! (zgibanka)  

Kopalne vode, zdravo in varno kopanje (brošura) 

Prva pomoč pri utopitvah


Na urejenih kopališčih

Če poznamo in upoštevamo osnovna pravila in napotke za varno kopanje, lahko možnost za nastanek utopitve zelo zmanjšamo oziroma preprečimo. Zato svetujemo:

 • ne hodimo v vodo, če se počutimo slabo, s polnim ali praznim želodcem ter pod vplivom alkohola,
 • vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti v globoki vodi
 • če je telo pregreto, se pred kopanjem primerno ohladimo, premrzla voda namreč lahko povzroči krč, zato ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni, saj se mora telo postopno privaditi na temperaturo vode,
 • nikoli ne skačimo v kalno ali preplitvo vodo, pred skokom vedno preverimo globino,
 • ne precenjujmo svojih sposobnosti in plavalnega znanja,
 • otrok nikoli ne puščajmo brez nadzora na obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi; otroci ne poznajo nevarnosti, zato starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav plitvi,
 • ne plavajte sami na daljših razdaljah, saj tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost,
 • ob nevihti je kopanje nevarno, zato pojdimo čim prej iz vode,
 • na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču; upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču,


Na t. i. črnih ali divjih kopališčih

Ne pozabimo na varnost na "črnih" ali divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih, rekah, kjer se kopamo na lastno odgovornost; pomembno je upoštevati postavljene znake, kot so "kopanje prepovedano", "nezaposlenim dostop prepovedan" ali "kopanje na lastno odgovornost. Zavedati se moramo, da so divja kopališča brez upravljavcev in reševalcev iz vode, ki skrbijo za varnost in nudijo prvo pomoč, dvomljiva pa je lahko tudi kakovost vode.

Tako policija svetuje:

 • nikoli ne plavajmo v vodnih zbiralnikih, ob črpališčih in drugih nevarnih krajih,
 • izogibajmo se močnim tokovom ali vodnim vrtincem,
 • pred plavanjem ne popivajte in s prijatelji ne stavite, da ste sposobni na primer preplavati bližnjo gramoznico ali reko.
 • pazimo na spolzke bregove, še zlasti ob hoji po strmih bregovih rek, kjer se zdrs lahko tragično konča; starši naj še posebej pazijo na svoje otroke,
 • izredno nevarne so tudi zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, ki predstavljajo nevarnost za utopitve in jih nihče ne nadzira,
 • ponekod na neurejenih kopališčih seže voda tudi do 15 metrov globoko, zato bodite pri oddaljevanju od brega previdni,
 • v vodah neurejenih kopališč se ne potapljamo in ne skačemo v vodo, ki je motna,
 • vode, v kateri se kopamo, ne smemo piti ali uporabljati za pripravo hrane (tudi za umivanje in hlajenje sadja ne), v primeru kožnih vnetij ali poškodb na koži se za kopanje ne odločimo,
 • posebno skrbno pazimo na varnost otrok, ne puščajmo jih brez nadzora. Otroci, zlasti mlajši, popijejo med kopanjem precej vode, zato jih je treba neprestano opozarjati, naj se požiranju vode med plavanjem izogibajo.


Previdno tudi na domačem bazenu

Odveč ne bo niti previdnost na domačem bazenu ali ob zabavah, ki jih organiziramo v bližini vodnih površin:

 • zavarujmo in primerno označimo vodne površine
 • na nevarna mesta namestimo reševalno opremo
 • otroke in starejše neplavalce opozorimo na nevarnost padca v vodo ter otrok nikoli ne puščajmo brez nadzora! Tudi na domačih bazenih ne.


Zakon o varstvu pred utopitvami

Zakon o varstvu pred utopitvami v svojem 25. členu določa:

 • kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih kopanju,
 • vodne površine na vodah, namenjene kopanju, morajo biti ločene od vodnih površin, namenjenih športnim dejavnostim in drugim dejavnostim v prostem času. Ločitev mora biti fizična ali označena z vidnimi, med seboj povezanimi plovki,
 • na kopališčih na morju se smejo kopalci nahajati v mejah 150-metrskega pasu ob obali, če ni drugače določeno.

Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

Policija poleg omenjenih nadzornih organov svoje naloge izvaja predvsem z opozarjanjem na nevarne situacije in svetovanjem, kako se jim izogniti. V povezavi s potapljanji, zagotavljanjem varne plovbe, označevanjem potapljanja, potapljanjem tujcev in potapljanjem na varovanih območjih pa lahko zoper kršitelje tudi represivno ukrepa z globo 400 evrov. Pri tem je treba opozoriti, da mora policija v kopalni sezoni pri svojem delu poleg ostalih kopališč kontrolirati in nadzorovati tudi t. i. divja kopališča.


Statistični podatki o številu utopitev

Leto Število utopitev
2015 (do 4. julija 2015) 4
2014 10
2013 12
2012 21
2011 13