V še zadnji letošnji številki Varnosti med drugim pišemo o uporabi brezpilotnih zrakoplovov v policiji, o delu vodij policijskih okolišev in informacijah javnega značaja.

varnost42016 naslovnicaRevijo Varnost najdete v interaktivni obliki na spletni strani: https://issuu.com/slovene_police/docs/varnost4_2016

Današnja revija Varnost je naslednica Strokovnega lista Ljudske milice, ki je začel izhajati leta 1952. Z več spremembami skozi vsa ta leta, in sicer spremembami tako v obsegu, vsebini, obliki in podobi, imamo danes pred sabo atraktivno in barvno revijo v elektronski obliki.

Kot ikona slovenske policije Varnost v štirih številkah letno predstavlja aktualne teme, niza najodmevnejše ali najpomembnejše novice, izpostavlja mednarodno sodelovanje ter izobraževanja in usposabljanje. Posebnost je predstavitev zanimivih prostočasnih aktivnosti posameznih policistov in drugih zaposlenih, revija pa zajema tudi športne aktivnosti tako vrhunskih športnikov, zaposlenih v policiji, kot drugih policistk in policistov.

 Arhiv revij Varnost