Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Predlogi predpisov 16. oktober 2008
Podzakonski predpisi 16. oktober 2008
 

Z današnjim dnem, 5. marca 2013, sta začela veljati nova, sodobnejša policijska zakona: Zakon o organiziranosti in delu v policiji ter Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki nadomeščata dozdajšnji Zakon o policiji.

Z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol (Ur. l. RS, št. 15/2013) so natančno določeni razmerje med ministrstvom in policijo ter naloge, ki jih ministrstvo opravlja za policijo. Podrobneje so določeni tudi usmerjanje policije in nadzor ministrstva nad policijo, pa tudi omejitve pri opravljanju nadzora, ko usmerjanje prevzame tožilec.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije - ZNPPol (Ur. l. RS, št. 15/2013) na enem mestu sistematično in celovito ureja in določa policijske naloge, splošna policijska pooblastila in prisilna sredstva. Podrobneje je določen tudi postopek za reševanje pritožb na delo policistov.

Zakona se bosta začela uporabljati 4. maja 2013, do takrat pa se bodo policisti seznanili z vsemi novostmi, ki jih zakona prinašata.

Več o novostih, ki ju prinašata zakona, v sporočilu za javnost Ministrstva za notranje zadeve: Danes začneta veljati nova policijska zakona (5. 3. 2013)