Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Slovenska akreditacija je Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju podelila akreditacijo za izvajanje dejavnosti preskušanja s področja forenzičnih preiskav.

Akreditacija je podeljena za nekatere metode izzivanja papilarnih linij, za preiskave rokopisov in podpisov ter za vzorčenje prepovedanih drog v trdni obliki, preliminarne preiskave prepovedanih drog v trdni obliki in identifikacijo kokaina, konoplje, MDMA in amfetamina z metodo GC-MS v trdni obliki.

IMG 3572

Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), prej Center za forenzične preiskave, ima dolgoletne izkušnje na področju forenzičnih preiskav. Pred štirimi leti pa so začeli s projektom uvajanja sistema vodenja kakovosti, da bi pridobili akreditacijo za forenzične preiskave po standardu ISO/IEC 17025.

Sledili so namreč smernicam Evropskega združenja forenzičnih inštitutov (ENFSI), da naj laboratoriji, ki so člani tega združenja, za izvajanje forenzičnih preiskav pridobijo akreditacijo. Ta je namreč v svetu že pred leti pridobila pomembno vlogo pri preverjanju usposobljenosti na področju forenzičnih preiskav.

IMG 9328

Forenzični laboratoriji so bili že v preteklosti pomemben element v pravosodnem sistemu, danes pa so še toliko bolj, saj sodbe vedno bolj temeljijo na znanstvenih dokazih, ki jih izvajajo ravno forenzični laboratoriji. Ne samo to, pomemben element igra tudi mednarodna razsežnost.

Kriminaliteta in terorizem segajo preko meja posamezne države, zaradi učinkovitega pregona kaznivih dejanj je nujno potrebno, da forenzični laboratoriji delujejo po najvišjih možnih standardih. V bližnji prihodnosti naj bi bili rezultati enega forenzičnega laboratorija uporabljeni na sodišču v drugi državi.

Teh dejstev in to, da akreditacija pomeni potrditev kompetentnosti oz. tehnične usposobljenosti za izvajanje akreditiranih metod, so se v NFL že pred nekaj leti dobro zavedali. Bistvo akreditacije je torej zaupanje v forenzične preiskave, ki jih laboratoriji izvajajo, policija in pravosodni organi pa uporabljajo.

V okviru pridobitev akreditacije se ne preverja le skladnost z zahtevami standarda v strokovno-tehničnem delovanju, ampak tudi na področju sistema vodenja, med drugim tudi v nepristranost forenzičnih preiskav in integriteto delovanja.

Lani je NFL na Slovensko akreditacijo, ki je nacionalni akreditacijski organ, v postopek akreditacije prijavil 15 metod. Konec maja letos je bil NFL pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni laboratorij za vseh 15 metod s področja forenzičnih preiskav. Številka Akreditacijske listine je LP-094.

 

NFL je tako prvi in hkrati tudi edini laboratorij v Sloveniji, ki mu je Slovenska akreditacija podelila akreditacijo za izvajanje dejavnosti preskušanja s področja forenzičnih preiskav. Podelitev akreditacije je hkrati tudi javno priznanje, da NFL izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za opravljanje forenzičnih preiskav v obsegu akreditacije.  

NFL z akreditacijo dokazuje, da je kompetenten oz. tehnično usposobljen za izvajanje forenzičnih preiskav v obsegu akreditacije. Akreditacija pa tudi omogoča, da bodo poročila NFL o rezultatih akreditiranih metod mednarodno priznana oz. da bodo rezultati preiskav, izvedenih v NFL z akreditiranimi metodami, veljali po vsem svetu.