Sorodne objave

 

V policiji zavračamo današnje navedbe koordinatorjev projekta Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) o domnevno neustrezni obravnavi in odzivanju policije na primere nasilja v družini. Preprečevanje in strokovna obravnava nasilja v družini sta namreč med našimi prednostnimi nalogami! V prvi vrsti gre za skrb za enotne kriterije pri obravnavi primerov nasilja v družini in takojšnje reagiranje.

V policiji smo tako že zdavnaj presegli 'tradicionalno' pojmovanje, da klofuta ni nasilje, saj letno obravnavamo na tisoče primerov prekrškov in kaznivih dejanj s področja nasilja v družini. Samo lani smo policisti izrekli 1.080 ukrepov prepovedi približevanja, ugotovili 3.857 prekrškov nasilja v družini in podali kazenske ovadbe za 2.344 kaznivih dejanj Nasilja v družini po 191. členu kazenskega zakonika.

Osnovni namen interveniranja policistov na kraju nasilja v družini je vzpostavitev miru in zagotavljanje varnosti žrtvi in drugim družinskim članom ter zavarovanje dokazov, ki bodo v nadaljnjih postopkih omogočili učinkovito izvedbo kazenskega postopka ali postopka o prekršku v skladu z veljavno zakonodajo. Policisti v primerih nasilja v družini obveščamo tudi pristojne centre za socialno delo, ki se neposredno vključujejo v reševanje problemov.

V policiji prav tako skrbimo za enotne kriterije pri obravnavi primerov nasilja v družini, zato zavračamo, da bi policisti različno ravnali na različnih območjih. Tudi statistični podatki to potrjujejo, saj je bilo na primer na območju Policijske uprave Novo mesto od začetka uveljavitve ukrepa prepovedi približevanja, tj. od leta 2004 do leta 2010, izrečenih 281 ukrepov, na območju Policijske uprave Koper pa 241. Lani je PU Novo mesto podala 157 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje nasilja v družini, PU Koper pa 146.

Policija vestno in resno obravnava primere nasilja v družini, za katere izve sama ali je o njih obveščena. Vsako leto organiziramo usposabljanja za kriminaliste s področja nasilja v družini, ki potekajo v sodelovanju s pristojnimi organi, strokovnjaki in nevladnimi organizacijami. Prav tako tudi vedno reagiramo, ko v konkretnem primeru nasilja v družini zaznamo nestrokovno obravnavo.

V policiji smo vedno pripravljeni sodelovati z drugimi organi in organizacijami, vključno z nevladnimi organizacijami. Udeležujemo se strokovnih posvetov in organiziramo srečanja strokovnjakov, s katerimi si izmenjujemo izkušnje in dobre prakse ter tako dvigujemo raven strokovnega znanja. Dobro sodelovanje na tem področju nam priznavajo tudi druge institucije in nevladni sektor.