Policisti Policijske uprave Nova Gorica bodo od 20. junija do vključno 20. oktobra 2014 izvajali projekt Mobilna policijska postaja. Gre za posebno vozilo, ki je namenjeno predvsem preventivnemu, pa tudi operativnemu delu policije. Med letošnjo poletno turistično sezono bodo policisti Policijske uprave Nova Gorica v mobilni pisarni opravljali skoraj vse postopke, tako kot to počno v "pravih" policijskih pisarnah. Z mobilno policijsko postajo želimo povečati preventivne aktivnosti in omogočiti ljudem, da se seznanijo z delom policije ter različnimi samozaščitnimi ukrepi, s katerimi bodo tudi sami bolje pskrbeli za svojo varnost.

IMG 0856

Namen projekta Mobilna policijska pisarna je namreč ta, da prebivalcem skupnosti, kjer ni policijskih postaj, zagotovimo vidnost in navzočnost policistov. Mobilno policijsko postajo bo moč spoznati tako med njenim operativnim delom kot tudi na številnih javnih prireditvah, kopališčih ob rekah, večjih trgovskih centrih, parkiriščih na hitri cesti itd.

Policisti bodo v mobilni policijski postaji opravljali policijske naloge v najširšem smislu, tj. formalne ali neformalne razgovore, zbirali informacije, sprejemali kazenske ovadbe in prijave, naznanitve kršitev javnega reda in miru itd. Na področju preventive bomo policisti z omenjeno mobilno postajo navzoči pri izvajanju različnih preventivnih projektov, na športnih, kulturnih in drugih večjih prireditvah, delili bomo preventivni material ter svetovali in opozarjali ljudi na različne nevarnosti.

Mobilna policijska postaja je namreč opremljena z različnimi aparaturami in napravami, ki zagotavljajo nemoteno delo. Tako imamo v avtomobilu vso informacijsko in telekomunikacijsko opremo. Z mobilno policijsko postajo bomo povečali tudi ekonomičnost, saj bodo policisti veliko nalog (izdelava mnogih pisnih izdelkov), ki jih običajno opravijo na policijski postaji, lahko opravili na kraju samem v avtomobilu. Tako bodo prihranili čas, ki bi ga drugače porabili za delo v pisarni.

IMG 409

Takšen način policijskega dela je na območju Slovenije prisoten šele krajši čas, saj projekt Mobilna policijska postaja poteka od januarja 2012 dalje. V nekaterih drugih državah Evropske unije pa takšno obliko dela poznajo že dolgo. Kot je povedal policijski inšpektor iz Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Nova Gorica, Janko Mencinger, je bil omenjeni projekt od leta 2012 izveden v večini policijskih uprav v Sloveniji (po zaključku projekta na območju PU Nova Gorica bodo projekt izvedli še policisti PU Murska Sobota). "Policisti se želimo s takšno obliko dela oz. prisotnostjo policistov s tem mobilnim policijskim vozilom na območjih, kjer ni policijskih postaj in policijskih pisarn, ljudem še bolj približati in nuditi različne policijske storitve. Nenazadnje pomeni projekt mobilne policijske postaje tudi prispevek h krepitvi zaupanja ljudi v delovanje policije," je še dodal Mencinger.

Več o mobilni policijski postaji