Sorodne objave

 

Na Policijski postaji Šentjernej so 26. februarja 2010 pripravili delovni posvet, na katerega so povabili predstavnico Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor in prebivalce naselij, v katerih šentjernejski policisti zaznavajo nepravilna ravnanja z odpadki.

1

Posveta sta se udeležila tudi podpredsednik Zveze Romov Slovenije Bojan Tudija in svetnik romske skupnosti v občini Šentjernej Silvester Jurkovič.

 

Predstavniki policije in Inšpektorata RS za okolje in prostor so udeležencem predstavili pristojnosti posameznih služb pri obravnavanju problematike prevoza odpadkov in jim pojasnili postopke za pridobitev dovoljenj za izvajanje določenih vrst poslovnih dejavnosti. Predstavili so jim tudi škodljive posledice nepravilnega ravnanja z odpadki, ki čezmerno obremenjuje vodo, zrak in tla, obremenjuje okolje s hrupom in smradom ter občutno poslabšuje življenjske možnosti živali in rastlin. Seznanili so jih s predpisi s tega področja in sankcijami za morebitne kršitelje.

2

Policisti ugotavljajo, da se število kaznivih dejanj in prekrškov v zvezi z varovanjem okolja iz leta v leto povečuje. Odlaganje izrabljenih motornih vozil in hladilnikov je za okolje močno obremenjujoče, saj vsebujejo veliko nevarnih sestavin, ki pri razgrajevanju pronicajo v tla. Razgrajene in zbrane kovine se skladiščijo na prostem, v veliko primerih tudi na tujih zemljiščih. Onesnaževalci pogosto sežigajo izrabljena motorna vozila, da se znebijo gorljivih delov, ki jih zato ni treba ročno odstranjevati. Odpadno električno in elektronsko opremo nabirajo ob akcijah zbiranja kosovnih odpadkov, ko poberejo večino odpadkov, ki vsebujejo kovine.

Udeleženci posveta so se strinjali, da je tovrstno sodelovanje med državnimi organi in prebivalci lokalnih skupnosti poučno in lahko prispeva k reševanju odprtih vprašanj.