Prometna varnost

Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja poleti v mnogočem razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Večja gostota prometa in raznovrstnost prometnih udeležencev sta poglavitni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami pa sta prehitra oz. neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.

Tako nekatere bolezni kot tudi zdravila lahko prizadenejo človekove psihofizicne sposobnosti in zmanjšajo njegovo sposobnost za varno vožnjo motornega vozila. 

Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna, prepovedana je tudi z zakonom. Ta določa, da je na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v eno smer, prepovedano voziti v nasprotni smeri.

V policiji si prizadevamo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljamo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali varnostni pas.

Na varnostno razdaljo smo vozniki žal vse premalo pozorni. Vožnja na prekratki varnostni razdalji, največkrat povezana še s preveliko hitrostjo, je zato med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč na slovenskih cestah.

V zadnjih letih se je delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo pijani vozniki, nekoliko zmanjšal in predstavlja 9-odstotni delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Zaskrbljujoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola.

Vozniki, dočakajte dež, meglo, sneg in poledico pripravljeni. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno.

Za pomlad in jesen je značilnih veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih priključkov, za pogon teh priključkov ali za vleko priklopnega vozila. Vse voznike traktorjev policisti opozarjamo, naj vozijo previdno in odgovorno!

Kot udeleženci v cestnem prometu moramo s svojim ravnanjem storiti vse, da čim bolj zmanjšamo možnosti za nastanek prometne nesreče. Kadar do nesreče že pride, bodisi da smo v njej udeleženi sami bodisi kdo drug, pa moramo vedeti, kaj storiti oz. kako ustrezno ukrepati, da bi bile posledice nesreče čim blažje.

Voznikom in drugim udeležencem cestnega prometa želimo osvežiti znanje in védenje o tem, katera prometna pravila veljajo v križišču, na kakšen način se mu približevati in kako voziti skozenj ... Zato, da bi bili vsi skupaj varnejši!