Frontex

Slovenian and foreign police officers together in Frontex operation Neptun 2009 14. oktober 2009
Slovenski in tuji policisti skupaj v Frontexovi operaciji Neptun 2009 14. oktober 2009
Skupni priročnik za usposabljanje evropskih policistov vodnikov službenih psov je pripravljen 22. maj 2009
Cooperation of Slovenian and Croatian police officers in the Frontex operation Neptune 2009 ? information from the press conference 15. maj 2009
Sodelovanje slovenskih in hrvaških policistov v Frontexovi akciji Neptun 2009 - informacija z novinarske konference 15. maj 2009
Projektna skupina agencije Frontex pripravila priročnik za vodnike službenih psov 10. februar 2009
The Frontex Agency Project Team draws up a manual for service dog handlers 10. februar 2009
Kras 2008, Joint Operation by Slovenian and other European Police Forces and Frontex Agency 10. oktober 2008
Kras 2008, skupna operacija slovenske in drugih evropskih policij ter agencije Frontex 10. oktober 2008
Standardizacija postopkov vodnikov službenih psov pri varovanju zunanjih meja Evropske unije 1. oktober 2008
Slovenski vodniki službenih policijskih psov so se izkazali na Frontexovi delavnici European Dog Handlers Show 4. september 2008
Na Bledu mednarodno srečanje strokovnjakov za področje nezakonitega priseljevanja 20. junij 2008
Vaja RABIT, skupna vaja slovenske in drugih evropskih policij na zunanji schengenski meji 10. april 2008
RABIT exercise - Joint exercise of the Slovenian and other European police forces at the external Schengen border 10. april 2008
Joint SCIFA and CATS Seminar 18. januar 2008
Skupna operacija slovenske policije in drugih evropskih policij na meji s Hrvaško 13. september 2007
Usposabljanje mejnih policistov v okviru Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic (FRONTEX) 3. april 2007