Sorodne objave

 

Nasilje v družini je problem, s katerim se ukvarjata tako strokovna kot laična javnost. Policija ima pri preprečevanju nasilja v družini pomembno vlogo. Zato je Policijska uprava Postojna 18. februarja za policiste organizirala usposabljanje z naslovom Večja ozaveščenost o problematiki nasilja v družini.

090225-Usposabljanje_Nasilje01-m Žrtve imajo namreč pogosto prvi stik prav s policisti, tako da so poleg strokovnosti pri reševanju problema nasilja v družini izjemno pomembni še komunikacija, odzivnost, senzibilnost in strpnost policistov. Prav tako je za kakovostno reševanje tega problema zelo pomemben celovit in skupinski pristop državnih in nevladnih organizacij.

Poleg policistov so se ga udeležile tudi nekatere strokovne delavke v centrih za socialno delo na območju postojnske policijske uprave. Kot predavateljici pa sta pri usposabljanju sodelovali zunanji strokovni sodelavki Katja Zabukovec in Mateja Pavletič iz Društva za nenasilno komunikacijo (DNK) ter Dragica Fojan, koordinatorka za nasilje pri Centru za socialno delo Koper (CSD Koper).

090225-Usposabljanje_Nasilje02-mKatja Zabukovec je policistom posredovala svoje izkušnje, ki jih je nabrala kot predsednica nevladne in neprofitne organizacije, Društva za nenasilno komunikacijo. Ta v slovenskem prostoru deluje že trinajsto leto in na področju preprečevanja nasilja v družbi širi principe nenasilne komunikacije. V društvu želijo pomagati osebam, ki doživljajo nasilje, v družbi zmanjševati toleranco do nasilja in pomagati tudi osebam, ki nasilje izvajajo. Letos je DNK svoje programe in dejavnosti začelo izvajati tudi v obalno-kraški regiji, kamor spada PU Postojna. Njena sodelavka, Mateja Pavletič, je policistom zato predstavila programe in način delovanja v koprski enoti društva.

In ker je pri preprečevanju in reševanju problematike nasilja v družini zelo pomembno tudi sodelovanje med policijo in centri za socialno delo, je pri usposabljanju sodelovala tudi Dragica Fojan, koordinatorka za nasilje pri CSD Koper. Predstavila je lani sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini, vlogo centrov za socialno delo pri obravnavi nasilja, predlog krovnega navodila za medinstitucionalno sodelovanje in predlog nacionalnega programa na področju nasilja.

Čeprav so se policisti leta 2006 in 2007 že usposabljali za reševanje problematike nasilja v družini, morajo svoje že pridobljeno strokovno znanje redno obnavljati in nadgrajevati. Organizacija takšnih srečanj naj bo vodilo za učinkovito delo in kakovostni pristop k obravnavi nasilja v družini tudi v prihodnje.

Besedilo in fotografiji: Klavdija Knafelc