Sorodne objave

 

Vlada je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok začne veljati v soboto, 18. aprila 2020.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede novega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih

 

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 bo še naprej prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje in površine ter gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, pri čemer so dopuščene tudi izjeme. Med temi so dostop do trgovin, lekarn, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter med drugim varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Bodo pa po novem odloku dopuščene nekatere športne dejavnosti v občini prebivanja in vzdrževalna ter sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja.

Uvaja se še pisna izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča .

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20).

Podrobneje o posameznih določbah odloka v sporočilu Ministrstva za notranje zadeve: Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja

Povezane vsebine

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Za nasvet policije v času koronavirusa pokličite na telefonsko številko 01 514 70 01

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede novega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih