Sorodne objave

 

Z današnjim dnem je začel veljati 15. maja 2020 sprejeti Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji. Novi odlok dopušča zbiranje do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih

 

Z odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni covid-19 začasno omeji zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji. Odlok dopušča zbiranja do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri organiziranem zbiranju ljudi (npr. javne prireditve) mora organizator zagotoviti ukrepe NIJZ in tudi poskrbeti, da bodo ljudje te ukrepe spoštovali.

Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi ter zagotoviti izvajanja ukrepov NIJZ. Prav tako so prepovedana vsa zbiranja na javnih krajih in mestih, če se zbira več kot 50 ljudi ali če je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Za ugotavljanje prekrškov in izrekanje glob za prekrške po tem odloku je pristojen organ na podlagi zakona, ki ureja nalezljive bolezni. Nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije.

Z uveljavitvijo novega odloka 18. maja 2020 preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 60/2020, 29. 4. 2020).

Povezane vsebine

Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Ur. l. št. 69/2020)

Vlada izdala Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji