Sorodne objave

 

Ob močnem deževju, ki ga v teh dneh občasno spremlja tudi toča, policisti vsem udeležencem v cestnem prometu svetujemo, naj vozijo še posebej previdno. Voznike opozarjamo, da se med točo ne smejo ustavljati v predorih ali pod nadvozi, temveč naj hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram na cestišču. V neurju in toči je ustavljanje na avtocesti in hitri cesti, v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno!

rain 3517022 1280

Če ste takrat na avtocesti, svetujemo, da jo zapustite pri najbližjem izvozu, nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to dovoljeno.

Zaradi neodgovornega ravnanja nekaterih voznikov, ki se zaradi bojazni pred poškodovanjem svojega avtomobila ustavijo v predoru ali svoje vozilo celo obračajo, ga pustijo na kraju, vozijo vzvratno ali v nasprotni smeri ipd., lahko namreč pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč

Zato vse voznike opozarjamo na nekatera pravila, ki jih morajo upoštevati:

  • Voznik lahko svoje vozilo ustavi na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču!
  • Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. Tudi na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja (vožnja v nasprotni smeri je smrtno nevarna!), ustavitev ali parkiranje.
  • Enako velja za predore in nadvoze!
  • Med neurjem ali podobnimi dogodki priporočamo, da vozite posebej previdno in hitrost svoje vožnje prilagodite razmeram. Če ste takrat na avtocesti, se izključite iz prometa na prvem primernem mestu (počivališču, izvozu ipd.), nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to pač dovoljeno.
  • Ko je promet gostejši, se pogosto zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred seboj, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug. Zato priporočamo predvsem vzpostavitev zadostne varnostne razdalje in potrpežljivost, dokler voznik pred vami ne konča s prehitevanjem.
  • Močan dež, nalivi in toča lahko na vozišče nanesejo naplavine, ki z vozišča navadno niso takoj odstranjene. Vozniki, še zlasti motoristi, naj bodo v takšnih razmerah še bolj previdni!
  • Upoštevajte vso prometno signalizacijo: prometne znake, prižgano rdečo luč pred predori, ki vozniku prepoveduje, da bi zapeljal vanj, talne označbe itd.

V 7. točki 4. odstavka 65. člena ZPrCP je za kršitev določbe o prepovedi ustavitve in parkiranja (v predoru, galeriji in podvozu ter na viaduktu, mostu in nadvozu), določena tudi globa 80 eurov. Prav tako je obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje prepovedano na vozišču avtoceste in hitre ceste ter na odstavnem pasu ali odstavni niši , kjer je prav tako prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili, globa za ta prekšek znaša 300 evrov (10. in 11. odstavek 30. člena ZPrCP).

Povezane vsebine

Preventivni nasveti za večjo prometno varnost