Sorodne objave

 

Po ustanovitvi Uprave avtocestne policije v začetku preteklega leta in odprtju prve specializirane enote smo danes slovesno odprli še drugo, in sicer Specializirano enoto avtocestne policije Maribor. Ob njenem začetku delovanja sta se krajše slovesnosti na Gruškovju udeležila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

IMG 0092

Mariborska enota bo delovala na cestnem vozlišču štirih držav

Specializirana enota avtocestne policije Maribor bo svoje naloge opravljala na zelo pomembnem cestnem vozlišču štirih držav (Slovenija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška). In sicer bodo policisti delovali na relacijah od Šentilja do Slovenskih Konjic, od Maribora (Slivnica) prek Ptuja do Gruškovja, od Maribora (Dragučova) prek Murske Sobote do Pinc in od Lendave do Dolge vasi.

Enota začasno deluje v prostorih Postaje mejne policije Gruškovje, kasneje pa se bo preselila v Šentilj, kjer si bo svoje delovne prostore delila s Policijsko postajo Šentilj in Policijsko postajo za izravnalne ukrepe Maribor. Enota je ob začetku delovanja kadrovsko delno popolnjena in se bo v nadaljevanju še popolnjevala.

IMG 9953

Postavljamo se ob bok najnaprednejšim evropskim policijam

"Nekaj manj kot leto dni je minilo od začetka delovanja avtocestne policije v Sloveniji. Z razumevanjem in pomočjo ministra za notranje zadeve, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Družbo za avtoceste v RS uspešno nadaljujemo z zagotavljanjem materialnih pogojev in ustanavljanjem načrtovanih enot, danes tu na območju PU Maribor. Prav je, da se še enkrat javno zahvalim vsem deležnikom za izkazan trud in prispevek. Lani smo poleg Uprave avtocestne policije odprli prvo specializirano enoto v Ljubljani, danes odpiramo drugo, tokrat na Štajerskem. V začetku aprila predvidevamo odprtje še tretje enote, ki bo na območju PU Celje, do konca leta pa še enoti na območju PU Koper in PU Novo mesto. Tako bomo sistematično pokrivali celotno avtocestno omrežje," je dejal generalni direktor policije dr. Anton Olaj.

"Rezultati dela so že vidni. Uspešneje posredujemo pri prometnih nesrečah in drugih interventnih dogodkih, učinkoviteje odpravljamo zastoje ter lažje preprečujemo in odkrivamo objestno vožnjo, pa tudi druge kršitve. Że v prvem letu se je pokazalo, da lahko večja prisotnost policije na avtocestah in hitrih cestah izjemno prispeva k prometni varnosti, pa tudi kulturi voznikov. V zadnjih letih se je namreč na avtocestah in hitrih cestah promet zelo povečal, tako domači kot tuji, tako osebni kot tovorni. V času turistične sezone pa so naše ceste še posebej obremenjene. Na hitrih cestah želimo izboljšati pretočnost in prometno varnost, zmanjšati število prometnih nesreč in smrtnih žrtev, na avtocestnih počivališčih in črpalkah pa zmanjšati tveganost ogroženosti s kriminalom, vključno z aktivnostmi odkrivanja ilegalnih migracij," je še dodal Olaj.

Minister se je zahvalil vsem, ki so pred slabima dvema letoma prisluhnili ideji o ustanovitvi avtocestnem policije

Minister Aleš Hojs pa se je zahvalil vsem, ki so pred slabima dvema letoma prisluhnili ideji o ustanovitvi avtocestnem policije. "Vem, da je bil takrat v mnogih delih policije dvom, ali je avtocestna policija potrebna, ali ni to podvajanje tega, kar počnete policisti v prometnih oddelkih. Prepričan sem, da lahko danes po dobrem letu ugotovimo, da je avtocestna policija velik uspeh za slovensko policijo. Številke, ki sta mi jih na zadnjem obisku predstavila direktor Uprave avtocestne policije in njegov namestnik, kažejo na to, da ne gre zgolj za klasično prometno policijo, ampak za mnogo, mnogo več."

Minister je tudi čestital policistom, ki so začeli svoje poslanstvo v mariborski enoti avtocestne policije, od njih pa se seveda pričakujejo tudi rezultati.

IMG 0088

Naloge avtocestne policije

Prometna policija ima zelo širok nabor nalog, ki jih vsakodnevno izvaja. Naloge policistov specializiranih enot avtocestne policije bodo usmerjene tako v zagotavljanje prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah kot tudi v odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Nadzor, ki ga bodo izvajali, se bistveno ne bo razlikoval od trenutnega nadzora, vsekakor pa ga bo več s poudarkom na specifičnih oblikah prevozov, kot so prevoz blaga s tovornimi vozili, prevoz potnikov z avtobusi, izredni prevozi, prevoz nevarnega blaga, ugotavljanje preobremenitev, tehnična brezhibnost in ostalo delo, ki terja dodatno usposobljenost in posebno opremo za nadzor. Prav tako kot ostali policisti se bodo tudi policisti avtocestne policije izobraževali na Policijski akademiji, kjer bodo pridobivali specialistična znanja prometnih policistov. Poleg ostalih policijskih nalog bodo policisti avtocestne policije izvajali predvsem naslednje naloge:

  • nadzor in urejanje prometa na avtocestah in hitrih cestah,
  • ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,
  • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter njihovih storilcev,
  • preiskovanje prometnih nesreč,
  • opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s predpisi,
  • sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in drugih prireditvah na cestah.

Z avtocestno policijo do večje varnosti na avtocestah in hitrih cestah

Specializirane enote avtocestne policije si bodo prizadevale za uresničevanje več zelo pomembnih ciljev: s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in sistematičnim vzpostavljanjem reda na avtomobilskih in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev, poleg tega pa tudi povečati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu povečuje tudi število kaznivih dejanj in narašča tok ilegalnih migracij.

Policisti specializiranih enot avtocestne policije bodo predvsem hitreje na mestih prometnih nesreč in kaznivih dejanj, zagotovo pa bo k varnosti in pretočnosti prispevala tudi okrepitev nadzora na teh cestah, pri čemer je pomembno, da na ta račun ne bo zmanjšana prisotnost policistov na ostalih, tj. glavnih in regionalnih cestah, saj bodo tam še naprej delovale obstoječe postaje prometne policije. Z dodatnimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi ter večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah pa si želimo vplivati tudi na dvig prometne kulture.

Do konca leta še tri avtocestne enote

Policija do konca leta 2022 načrtuje še odprtje treh enot avtocestne policije, in sicer Specializirane enote avtocestne policije Celje, Specializirane enote avtocestne policije Koper in Specializirane enote avtocestne policije Novo mesto.

Povezane vsebine

Uprava avtocestne policije

Urejanje in nadzor cestnega prometa