Sorodne objave

 

Policista Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana sta v nedeljo, 27. marca 2022, v nočnem času, na gorenjskem avtocestnem omrežju ustavila voznika skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila s pripetim polpriklopnim vozilom, katere lastnik je slovenski prevoznik. Med postopkom, v katerem sta policista preverjala delovanje digitalnega tahografa in njegovih sestavnih delov, je bil podan sum, da tahograf ne deluje pravilno in da je v vozilu vgrajena nedovoljena naprava, ki lažno prikazuje podatke o vožnji, odmorih in počitkih, ki so shranjeni v tahografu in vozniški kartici.

2tahograf

Pomembno je vedeti, da dnevni čas vožnje poklicnega voznika ne sme presegati 9 ali 10 ur, kar ob predpisani uporabi tahograf tudi zabeleži in shrani na vozniško kartico, ki je v času vožnje vstavljena v tahograf.

V nadaljevanju postopka je bilo v pooblaščeni delavnici za vgradnjo, preverjanje, kontrolo in popravilo zapisovalne opreme ugotovljeno, da je bila v vozilu vgrajena zelo kakovostna in nedovoljena naprava (senzor gibanja je bil nepooblaščeno predrugačen), ki vozniku omogoča zatajitev podatkov o vožnji v času, ko se vozilo premika, pri čemer tahograf namesto vožnje beleži počitek, ki je zabeležen tudi na vozniški kartici. Nedovoljena predelava in tahograf sta bila odvzeta in zasežena za nadaljnjo preiskavo. Z omenjenim načinom manipuliranja si voznik nedovoljeno podaljšuje dnevni čas vožnje in nima predpisanih odmorov ali počitkov, kar predstavlja večje tveganje za varnost v cestnem prometu. Vozniki so v opisanih primerih preobremenjeni in posledično v neustreznem duševnem stanju (utrujeni, nenaspani, razdražljivi), s čimer se zmanjša njihova sposobnost za vožnjo.

Številna prevozna podjetja se pogosto poslužujejo načinov, s katerimi preobremenjujejo zaposlene voznike in s svojim nedovoljenim početjem povzročajo nelojalno konkurenco v sektorju cestnih prevozov. Policisti Specializiranih enot avtocestne policije so izkušeni, imajo znanje in tehnično opremo za odkrivanje vseh oblik prepovedanih ravnanj. Za opisani prekršek je za voznika na kraju prekrška predpisana globa do 5.000 eur in za pravno osebo - prevoznika z izdajo odločbe o prekršku v hitrem postopku do 24.000 eur.