Sorodne objave

 

Namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec je danes, 16. januarja 2008, na Generalni policijski upravi na Štefanovi 2 v Ljubljani, sprejel policiste Roberta Ureka, Bernarda Vesenjaka in Borisa Železnika, ki odhajajo na delo v mednarodno civilno misijo EUPM (European Union Police Mission) v Bosno in Hercegovino.

Policiste so skupaj z namestnikom generalnega direktorja policije sprejeli tudi direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Žibret, odgovorni za misijo v Bosni in Hercegovini iz Sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Darko Lesjak, član medresorske delovne skupine za izvajanje zakona o napotitvah v mirovne misije mednarodnih organizacij in predsednik komisije za policijo Bojan Lunežnik.

za mizo

Naloga misije je svetovanje policiji BiH, podpora in pomoč pri proaktivnem boju zoper organiziran kriminal in izvedba reform v policiji. Gre za sodelovanje z ostalimi akterji EU in z lokalnimi organi pregona ter varnostnimi službami.

Slovenska policija v misiji EUPM v BiH s štirimi policisti, ki delajo v izmeni po 12 mesecev, sodeluje že od novembra 2002. Policisti delajo na treh različnih lokacijah, in sicer v Sarajevu (glavno poveljstvo misije), Banja Luki (en policist dela na področju organiziranega kriminala in drugi na področju splošnih policijskih nalog na območju kantona ter notranji zaščiti) in Bosanski Gradiški (Državna mejna policija).

Slovenski policisti v misiji opravljajo naloge policijskih svetovalcev. S svojim dosedanjim delom so pokazali veliko mero strokovnosti in profesionalizma in so bili v misiji EUPM v BiH iskan in cenjen kader. Z opravljanjem zahtevnih varnostnih nalog na tem območju so slovenski policisti tako tudi nekakšni ambasadorji slovenske policije, saj utrjujejo njen ugled in ugled Republike Slovenije v tujini.

 

skupna

Od leve proti desni: Bojan Lunežnik, Matjaž Šinkovec, Bernard Vesenjak, Robert Urek, Danijel Žibret, Boris Železnik in Darko Lesjak


Robert Urek je pomočnik vodje Specializirane enote za nadzor državne meje v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. V misijo odhaja na delovno mesto svetovalca za mejne zadeve v kanton Gradiška. V isti misiji je že sodeloval, in sicer v letih 2002-2003.

Bernard Vesenjak je vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Šentilj na Policijski upravi Maribor. V misijo odhaja na delovno mesto svetovalca v agenciji za preiskovanje in zaščito (SIPA) v poveljstvo v Sarajevu. Izkušnje ima iz misije UNMIK na Kosovu, kjer je bil v letih 2003-2004.

Boris Železnik je višji policijski inšpektor v Oddelku za mirovne misije v Sektorju za varnostno načrtovanje in mirovne misije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. V misijo odhaja na delovno mesto namestnika glavnega policijskega svetovalca v kanton Tuzla. Izkušnje ima iz misije UNMIK na Kosovu, kjer je bil v letih 2003-2004.

Policisti bodo z enoletnim delom v misiji začeli 21. januarja 2008 in se tako pridružili Ivu Usarju, ki bo v misiji do konca marca 2008. Iz misije so se 31. 12. 2007 vrnili Domen Rožič, Zdravko Slavec in David Ukaj.