Sorodne objave

 

Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper (v nadaljevanju PPIU) je bila ustanovljena 1. decembra 2007, z operativnim delom pa je pričela 24. decembra 2007. Trenutno enota deluje na začasnem sedežu v objektu PP Kozina na Kozini, saj je objekt nekdanjega mejnega prehoda Kozina na Krvavem potoku, kjer bo sedež PPIU, v obnovi.

PPIU KP01

PPIU vodi komandir Vladimir MRŽEK, s pomočnikom komandirja Markom KOVAČIČEM in 25 policisti za opravljanje operativnih nalog. Največ policistov je bilo v to enoto prerazporejenih iz Postaje mejne policije (PMP) Fernetiči, ki je bila ukinjena z vstopom Slovenije v Schengen, nekaj policistov pa je bilo v to enoto prerazporejenih iz PMP Sečovlje in PMP Sočerga. Gre predvsem za izkušene policiste, ki so že v prejšnjih enotah pridobili dodatna specialistična znanja s področja prepoznavanja neveljavnih listin, odkrivanja ukradenih vozil, tihotapstva mamil, schengenskih predpisov, itd..

PPIU KP02

V četrtek, 31. januarja 2008, smo Policijsko postajo za izravnalne ukrepe predstavili tudi širši javnosti. Najprej so Melita Močnik z Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, Danimir Rebec s Sektorja uniformirane policije PU Koper in komandir nove enote Vladimir Mržek javnosti predstavili delovanje enote, njene najosnovnejše naloge in cilje dela.

PPIU KP03

Z vzpostavitvijo prostega prehajanja državne meje na notranjih mejah se je "varnostni primanjkljaj", ki je nastal z odpravo mejne kontrole, nadomestil z izravnalnimi ukrepi, ki jih izvaja PPIU na celotnem območju PU Koper. Izravnalni ukrepi v notranjosti obsegajo tudi pooblastila policije, da lahko kjerkoli v notranjosti, torej tudi v obmejnem območju ob notranji meji, preverja, ali tujci izpolnjujejo pogoje za bivanje na ozemlju držav članic, obveznost tujcev, da imajo pri sebi za prestop meje in bivanje potrebne dokumente in obveznost prijave oseb ob bivanju v vsaki državi članici.

PPIU KP04

PPIU na območju PU Koper izvajala predvsem naslednje naloge:

  • ugotavlja kršitve predpisov o državni meji in tujcih,
  • preprečuje in odkriva čezmejno kriminaliteto,
  • izdeluje lastne analize tveganja ter na podlagi lastnih analiz tveganja in analiz drugih enot opravlja poostrene in ciljne vnaprej načrtovane nadzore,
  • izvaja nadzor z optoelektronskimi sistemi in preglede prevoznih sredstev, potnikov in prtljage z elektronskimi in fiberoptičnimi napravami,
  • opravlja delo na mednarodnih vlakih,
  • po mednarodnih sporazumih opravlja naloge za čezmejno policijsko sodelovanje z Italijo,
  • sodeluje z drugimi PP, sosednjimi PPIU, Carino in različnimi inšpekcijskimi službami (tržni, delovni, prometni inšpektor, itd.) kadar je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju ali področju dela,
  • sodeluje pri pripravi in izvedbi usposabljanja za uporabo posebnih veščin in znanja s tega delovnega področja,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi o prekrških,
  • opravlja tudi druge naloge iz Zakona o policiji ter drugih predpisov v katerih so določena pooblastila policistov.

PPIU KP05

Na predstavitev enote smo povabili tudi občane, ki so si skupaj z novinarji z zanimanjem ogledali tehniko, predvsem pa novi t.i. "schengen bus". Novo opremo si je ogledal tudi župan občine Herpelje - Kozina, gospod Zvonko Benčič Midre, ki je izrazil vso podporo delu lokalnih policistov.

PPIU KP06

Komandir Mržek je povedal, da je z ekipo zadovoljen, saj so v enoti policisti z dolgoletnimi izkušnjami, poleg tega pa so tudi posebej usposobljeni za to delo. Delo jih zanima in postavljena je zgledna ekipa, z velikim veseljem do dela.

PPIU KP07

PPIU KP08

PPIU KP09