Sorodne objave

 

Z vzpostavitvijo prostega prehajanja državne meje oziroma ukinitvijo mejne kontrole na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, 21. decembra 2007, je slovenska Policija na območjih ob notranji meji ustanovila policijske postaje za izravnalne ukrepe.

Tako kot druge druge schengenske države tudi v Sloveniji izvajamo vrsto t. i. izravnalnih ukrepov (tj. ukrepov, ki naj izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah). Ti ukrepi se izvajajo tako ob notranjih mejah kot v notranjosti države, skozi čezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, imenovanega schengenski informacijski sistem (SIS), in skozi harmonizacijo zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupno vizumsko politiko itd.

govorci

Enoto so predstavili, od leve prosti desni: Alojz Žerak, Melita Močnik in Bruno Ipavec

Slovenija je pri oblikovanju policijskih postaj za izravnalne ukrepe sledila najboljšim praksam starih držav schengenske družine (Avstrija, Nemčija) in pri tem upoštevala tako podatke o čezmejni kriminaliteti na področju posameznih PU kakor tudi geografske ter infrastrukturne danosti posameznega območja.

V okviru Policijske uprave Nova Gorica je bila 1. decembra 2007 ustanovljena Policijska postaja za izravnalne ukrepe (PPIU) Nova Gorica. V enoti je poleg vodstva enote, komandirja in dveh pomočnikov komandirja, še 27 policistov. PPIU izvaja naloge na celotnem območju Policijske uprave Nova Gorica, tako da je njihova pristojnost na območju celotne Policijske uprave Nova Gorica.

obcan kovcki

Policisti te enote preprečujejo in odkrivajo čezmejno kriminaliteto, odkrivajo kršitve nedovoljenega prehajanja državne meje in nezakonitega prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji, odkrivajo prepovedane droge, orožje, eksplozivne snovi, odkrivajo ponarejene in prenarejene dokumente, ukradena vozila in druge naloge. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so pričeli z delom takoj ob vstopu Republike Slovenije v schengensko območje 21. decembra 2007.

sengenbus

"Šengenbus"

Naloge in organiziranost enote, ki ima začasno sedež v objektu nekdanjega Mednarodnega mejnega prehoda Nova Gorica v Rožni dolini (Vipavska cesta 1, 5000 Nova Gorica), so danes, 22. 2. 2008, predstavnikom medijev predstavili Melita Močnik, vodja Oddelka za izravnalne ukrepe v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave, vodja Oddelka za državno mejo in tujce v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Nova Gorica Bruno Ipavec, komandir Policijske postaje za izravnalne enote Alojz Žerak in tiskovni predstavnik Policijske uprave Dean Božnik. Javnosti so bili predstavljeni rezultati dosedanjega dela, prostori in oprema, ki jo policisti uporabljajo pri delu (naprave za nočno opazovanje, ročna termovizijska kamera, endoskopska kamera, CO2 tester, digitalni pregledovalniki dokumentov) ter službena vozila.

izjava Melita

Zaradi neustreznih prostorov na sedanji lokaciji se za jesen 2008 načrtuje selitev Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica v adaptirane policijske prostore v Mirnu, kjer so sedaj že prostori Enote vodnikov službenih psov.

postaja

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so od začetka delovanja decembra 2007, ko so policisti te enote začeli izvajati izravnalne ukrepe v notranjosti, so ugotovili 17 kršitev Zakona o tujcih, 2 kršitvi Zakona o prijavi prebivališča in 13 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru. V dveh primerih so policisti zaradi nezakonitega bivanja v Sloveniji odstranili dva tujca na Hrvaško, v šestih primerih pa so po Sporazumu o vračanju oseb vrnili 11 tujcev v Italijo.

avto

Policijska postaja za izravnalne ukrepe Nova Gorica je na podlagi preverjanja v SIS (Schengenski informacijski sistem) že imela več zadetkov, izmed katerih je bilo tudi prijetje osebe po tiralici sodišča. Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje so policisti PPIU pri opravljanju operativnih nalog na prometnih povezavah pomembnih za čezmejni promet ugotavljali identiteto več kot 150 osebam in preverili prek 400 vozil višjega cenovnega razreda. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so sodelovali tudi pri prijetju 3 osumljencev, ki so vlamljali v poslovne prostore enega izmed podjetij na tem območju.


Več o izravnalnih ukrepih na straneh:

Policijske postaje za izravnalne ukrepe
Izravnalni ukrepi za večjo varnost v schengnu (informacija z novinarske konference 29. 11. 2007)
Informacije o vstopu Slovenije v schengensko območje
Mejne zadeve in tujci