Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Jože Romšek je danes, 18. junija 2008, skupaj s stanovskimi kolegi iz Avstrije in Madžarske ter sodelavci iz Generalne policijske uprave in Policijske uprave Murska Sobota policistom slovesno predal v uporabo nove prostore Centra za sodelovanje varnostnih organov (CSVO) Dolga vas in Policijske postaje za izravnalne ukrepe (PPIU) Murska Sobota.

trak

Od leve proti desni: dr. Peter Widermann, Jože Romšek in István Samu


Slovesnosti sta se udeležila tudi István Samu, namestnik generalnega direktorja madžarske policije, in dr. Peter Widermann, namestnik generalnega direktorja za javno varnost v Avstriji.

DolgaVas prostori

Ogled delovnih prostorov po otvoritvi

Od leve proti desni: vodja Specializirane enote za nadzor državne meje Dušan M. Schönwetter, dr. Peter Widermann, István Samu, Jože Romšek in vodja Sektorja mejne policije Danijel Lorbek (zadaj)


Prostore PPIU Murska Sobota je prevzel komandir postaje Ciril Magdič, prostore CSVO pa vodja centra Igor Vrbnjak. Gre za prenovljene prostore nekdanjega mejnega prehoda Dolga vas, ki se raztezajo na dobrih 600 m2 z več parkirnimi mesti za službena vozila. Stroški rekonstrukcije objekta so znašali 331.000 evrov. 30 % sredstev je iz Sklada EU za zunanje meje, medtem ko je 70 % sredstev iz proračuna.

gdp

Slavnostni govornik na otvoritvi, generalni direktor policije Jože Romšek, je ob tem povedal:

"Center je nastal kot rezultat dosedanjega dobrega sodelovanja med slovensko, avstrijsko in madžarsko policijo, ki bo odslej še intenzivnejše. Odločitev o vzpostavitvi mednarodnega centra za sodelovanje varnostnih organov na tromeji med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo izhaja iz leta 2005, ko so se ministri za notranje zadeve s t. i. Kaposvarsko izjavo zavezali h krepitvi vseh oblik čezmejnega sodelovanja v prihodnjem razširjenem schengenskem prostoru.

Skupen delovni prostor za predstavnike treh držav v Dolgi vasi bo postala dnevna stalnica, ki pa jo v slovenski policiji že poznamo. Izkušnje z vzpostavitvijo mednarodnega centra za sodelovanje varnostnih organov v Vratih Megvarje pred tremi leti kažejo, da je takšna oblika policijskega sodelovanja zelo dobra, njeni dosežki pa več kot odlični. Marsikatero poizvedovanje je bilo hitro in učinkovito rešeno prav preko centra v Vratih Megvarje.

Podoben uspeh pričakujemo tudi od tukajšnjega centra v Dolgi vasi. Gre za visoka pričakovanja, vendar vem, da jih boste upravičili. Še posebej zato, ker takšen način dela pomurski policisti že poznate. Z že ustaljeno medsosedsko izmenjavo izkušenj, konkretnih podatkov in operativnih informacij ste dosedaj izpeljali že veliko uspešnih akcij mednarodnega obsega. Odslej boste imeli za takšno delo boljše pogoje in sodelovanje z avstrijskimi in madžarskimi kolegi bo lahko še bolj intenzivno. Izmenjava in preverjanje podatkov bosta v centru še hitrejša in bolj neposredna, zato boste pri odkrivanju vseh oblik čezmejne kriminalitete gotovo še uspešnejši.

Takšno sodelovanje je izjemnega pomena. Kajti učinkovito izvajanje ukrepov na zunanji meji in v notranjosti je v varnostnem interesu celotnega območja Evropske unije in s tem tudi Slovenije. Odveč so bojazni in strahovi prebivalcev obmejnih območij, da bi se varnost na tem prostoru poslabšala, odkar smo pristopili k schengenskemu režimu in ukinili mejne kontrole. Nasprotno! Zaradi boljšega in lažjega sodelovanja med policijami držav članic se varnost celo izboljšuje. Zavzeto preprečevanje ilegalnih migracij ter odkrivanje ponarejenih dokumentov, tihotapljenja in drugih oblik kriminalitete se že zrcali v dobrih rezultatih.

Kakor meje niso ovira za kriminalna dejanja posameznikov in mednarodno organiziranih kriminalnih združb, tako tudi ne smejo biti ovira za sodelovanje s kolegi sosednjih držav. Skupaj z vami, spoštovani kolegi iz Avstrije in Madžarske, bomo odslej marsikateri kriminalni združbi še laže presekali pot, ki poteka med osrednjo Evropo in Bližnjim Vzhodom.

Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki ste prispevali k temu, da je bila pot od ideje do realizacije krajša. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k vzpostavitvi tega centra.

To pa je le eden od razlogov za današnjo slovesnost. Zaradi vstopa v 'schengen' smo v Sloveniji ustanovili t. i. policijske postaje za izravnalne ukrepe, da bi tudi po ukinitvi mejne kontrole zagotovili enako ali boljšo raven varnosti, varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja. Tukajšnja postaja, prvoustanovljena med šestimi, je sedaj končno dobila ustrezne prostorske razmere za delo.

Ob tej priložnosti želim pohvaliti delo vseh šestih postaj, ki so vedno ob pravem času, na pravem mestu. Policistke in policisti s pravilnim načrtovanjem dela, z delovanjem na osnovi analiz tveganja in z uporabo posebne opreme ter preverjanjem s pomočjo schengenskega informacijskega sistema skrbijo za varnost na območju mednarodnih prometnih povezav. Pri tem se naslanjajo na dobre prakse starih članic schengenske družine, med drugimi tudi Avstrije. Število ilegalnih migracij se je tudi zaradi dobrega sodelovanja z varnostnimi organi sosednjih držav že bistveno zmanjšalo in stabiliziralo, seveda pa to ne pomeni, da jih ni več. Kljub temu, da Slovenija za večino imigrantov ni ciljna destinacija, moramo preprečiti prav vsak nezakonit prehod meje. Zato v policiji veliko pozornosti namenjamo ugotavljanju nedovoljenega bivanja in tranzita tujcev čez našo državo, še posebej na območjih, kjer je bilo v preteklosti največ ilegalnih prehodov

Tako Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota kot Center za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas bosta skrbela za ohranjanje visoke stopnje varnosti v državi in na širšem območju. Podobne ukrepe bodo izvajali tudi kolegi na drugi strani meje. Skupaj pa bomo v boju zoper čezmejno kriminaliteto, ki ni omejena na ožje območje ob državni meji, zagotavljali varnost naših prebivalcev in jo še naprej ohranjali na tako visoki ravni.

V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da kot generalni direktor policije po natanko šestih mesecih, odkar je Slovenija postala schengenska država, pozdravljam več kot le neutrudno delo slovenskih policistk in policistov pri varovanju meje po visokih schengenskih standardih. Brez vašega truda, strokovnega in zakonitega opravljanja številnih pomembnih nalog ne bi bilo rezultatov, na katere smo ponosni.

Vedno se bom z velikim veseljem in ponosom oziral nazaj, na čas, ko smo postavili še en pomemben mejnik v zgodovini slovenske policije in s tem, t. i. trilateralnim centrom, še bolj okrepili sodelovanje med sosedami. Za nami so številne uspešno opravljene naloge, a nove obveznosti nam ne dovolijo počitka. Usmerjeni smo že k novim izzivom, ki jih prinašajo nepredvidljive družbene spremembe, tako v domačem kot tudi mednarodnem okolju."


zunaj

Prostori nekdanjega mejnega prehoda Dolga vas so sedaj prostori Centra za sodelovanje varnostnih organov (CSVO) Dolga vas in Policijske postaje za izravnalne ukrepe (PPIU) Murska Sobota