Sorodne objave

 

V Državnem svetu je v torek, 17. junija 2008, Zveza društev upokojencev Slovenije organizirala posvet z naslovom Kaj bomo skupaj naredili za preprečevanje nasilja in zlorab nad starejšimi osebami.

Iz policije se je posveta udeležila strokovnjakinja Tatjana Mušič iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

P6170021

Tatjana Mušič iz Uprave kriminalistične policije GPU


Poleg nje so sodelovali še številni priznani strokovnjaki, kot so dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Janja Romih iz Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, mag. Bojana Cvahte iz Urada varuha človekovih pravic, Dubravka Hrovatič iz Centra za socialno delo Novo mesto in številni drugi.

P6170009

Predsednik Državnega sveta RS mag. Blaž Kavčič


Nasilju nad starejšimi, ki so ena najbolj ranljivih in zato tudi najbolj ogroženih skupin prebivalstva, je treba posvetiti še posebno pozornost. Zato v policiji izvajamo vrsto aktivnosti za preprečevanje in odkrivanje tovrstnih dejanj.

Število prijavljenih primerov nasilja nad starejšimi občani iz leta v leto narašča, kar je posledica večje ozaveščenosti žrtev, pa tudi celotne družbe. Tako je policija leta 2006 obravnavala 4336 žrtev kaznivih dejanj, starih nad 64 let, leta 2007 pa kar 4604.

Policija se odzove na vse prijave oz informacije o nasilju, če so izpolnjeni zakonski pogoji, pa sme po Zakonu o kazenskem postopku odvzeti prostost osumljencu in predlagati pripor.

Največ kaznivih dejanj, kar 84 odstotkov, je zoper premoženje, sledijo kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, varnost in fizično nasilje. Primerov, za katere policija ne izve, pa je verjetno še mnogo več. Prav zato je sodelovanje med posameznimi institucijami, kot so policija, centri za socialno delo, zdravstvene ustanove idr., ključnega pomena.

Policija je aktivno sodelovala pri pripravi Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki je začel veljati 1. marca 2008, in bo prispeval k boljšemu sodelovanju med posameznimi instutucijami, s tem pa tudi na varnost starejših ljudi.

V policiji posvečamo precej pozornosti tudi preventivnim aktivnostim, preko katerih starejše občane opozarjajo na različne nevarnosti. Od leta 2004 izvajamo preventivni projekt Ne pozabite na varnost ki je namenjen starejšim občanom. Brošuro, ki je nastala kot del projekta, bomo v kratkem ponatisnili.

V okviru projekta Ne pozabimo na varnost, pa tudi ob drugih priložnostih, vodje policijskih okolišev obiskujejo domove za starejše občane ali pa kar posameznike na njihovem domu in jih seznanjajo z različnimi nevarnostmi, obenem pa jim nudijo tudi številne oblike pomoči in nasvete. Ob obisku jim izročijo dopisnice, na katerih so podatki vodje policijskega okoliša, tj. ime in priimek, policijska postaja in telefonska številka, kamor lahko občani pokličejo. Če občan potrebuje kakršno koli pomoč ali pa le razgovor, lahko pošlje dopisnico policijski postaji ali vodji policijskega okoliša.

P6170006

P6170004