Sorodne objave

 

V dnevih okoli 21. in 24. februarja, tj. letošnje pustne sobote in pustnega torka, bodo ulice preplavile številne maškare. Majhne in velike, posamezne ali v skupinah, v stanovanjskih naseljih in na mestnih trgih, podnevi in v mraku ... Prav tako bodo v več krajih organizirani številna pustna rajanja in zabave.

kurenti

Da bi bilo praznovanje tega ljudskega običaja res prijetno, pa tudi varno, policistke in policisti opozarjamo voznike motornih vozil, da Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP) v 72. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi ...Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov. Lani je bilo v obdobju med pustno soboto in pustnim torkom (od 2. do 5. 2. 2008) zaradi kršitve 72. člena kaznovanih 70 voznikov, medtem ko je bilo v obdobju med pustno soboto in pustnim torkom leta 2007 kaznovanih 185 voznikov.

Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in ostali predmeti ...), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.

bloska smucarja

Vse tiste, ki se bodo kot vozniki odpravljali na različna praznovanja in pustne zabave ali se vračali z njih, opozarjamo, naj se vzdržijo pitja alkoholnih pijač in naj ne uživajo drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim pa, ki bodo uživali alkoholne pijače, svetujemo, naj poskrbijo za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov.

Vozniki! Prilagodite hitrost svoje vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam.


Policisti bodo poleg svojih rednih nalog v tem času izvajali tudi poostrene nadzore prometa,
da bi tako zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Poleg kršitev že navedenega 72. člena ZVCP-ja bodo policistke in policisti ugotavljali tudi vožnjo pod vplivom alkohola, neupoštevanje omejitev hitrosti idr. Lani se je v času od pustne sobote do pustnega torka zgodilo 307 prometnih nesreč, v katerih je 1 oseba umrla, 10 oseb pa je bilo hudo in 131 oseb lahko telesno poškodovanih.

S pustovanjem je povezanih tudi več varnostnih pojavov, ki lahko negativno vplivajo na splošno varnost in počutje državljanov. Tako udeležence pustnih prireditev kot tudi druge državljane opozarjamo na pomen samozaščitnega ravnanja. Pustni čas lahko posamezniki namreč izkoristijo za kršitve javnega reda in različna kazniva ravnanja, predvsem v smislu uličnega nasilja, kot so ropi in drzne tatvine.

torbicar

Občane opozarjamo, naj bodo pri dvigovanju in prenosu denarja pozorni na to, ali jih kdo opazuje ali jim sledi, in naj ne štejejo denarja na ulici ali v gostinskih lokalih. Torbic, denarnic in dragocenosti naj ne puščajo brez nadzora, saj so lahko lahek plen storilcev.

kraja z bankomata

Previdni bodite pri odpiranju stanovanjskih vrat neznancem, še posebej, ko so doma samo starejši ljudje ali otroci.

Organiziranje pustnih sprevodov pomeni za organizatorja tudi dolžnost upoštevanja določb Zakona o javnih zbiranjih, predvsem z vidika zagotavljanja reda in izvajanja ukrepov za preprečitev ogrožanja življenja in zdravja udeležencev, oviranja cestnega prometa in nedopustnega obremenjevanja okolja. Organizatorji pustnih prireditev morajo posamezne prireditve (na odprtem ali v prostorih) prijaviti na pristojni policijski postaji pet dni pred prireditvijo, za določene prireditve (z uporabo odprtega ognja ali predmetov in naprav, zaradi katerih je lahko ogroženo zdravje ali življenje udeležencev in premoženje ter prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3.000 udeležencev) pa si morajo pridobiti tudi dovoljenje za prireditev. V takšnih primerih mora organizator podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti sedem dni pred dnevom prireditve. Če program prireditve zajema tudi uporabo cestnih površin, je treba vlogo za izdajo dovoljenja podati najmanj 30 dni pred prireditvijo.

 Naj bo pustno rajanje res veselo, predvsem pa varno!