V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije na Igu se je včeraj, 21. maja 2007, začelo usposabljanje udeležencev 14. glavnega kriminalističnega tečaja Srednjeevropske policijske akademije (nemško: Mitteleuropäische Polizeiakademie ali krajše MEPA).

sepa01


Usposabljanje, ki ga organizira in izvaja Policijska akademija v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, bo v Sloveniji potekalo do petka, 25. maja 2007.

Letošnjega mednarodnega usposabljanja se udeležuje 25 tečajnikov iz osmih držav SEPA, in sicer iz Nemčije, Poljske, Avstrije, Švice, Slovaške, Češke, Madžarske in Slovenije. Glavni kriminalistični tečaj poteka tri mesece v vseh državah članicah SEPA, nazadnje na Madžarskem, kjer bo v Budimpešti tudi zaključek s podelitvijo diplom.

sepa05


Namen usposabljanja glavnega kriminalističnega tečaja SEPA je posredovanje, razširjenje in poglabljanje znanj, izkušenj in sposobnosti, ki so potrebne pri delu na področju zatiranja predvsem organizirane mednarodne kriminalitete, ter vzpostavitev medsebojnih stikov za nadaljnje sodelovanje in izmenjavo informacij in izkušenj.

Tudi v Sloveniji, tako kot v drugih državah, kjer poteka usposabljanje, se bodo tečajniki seznanili z organizacijo in nalogami slovenske policije, pravno podlago za delovanje kriminalistične policije, značilnostmi kriminalitete v državi, zakonom o kazenskem postopku s poudarkom na nalogah in pooblastilih policije, mednarodnim policijskim sodelovanjem na področju čezmejne in organizirane kriminalitete, ukrepi zoper kriminaliteto s poudarkom na organizaciji, strategiji, problemih in pristojnostih policije, nedovoljeno trgovino z orožjem, problematiko prepovedanih drog in tatvino vozil. Naštete teme bodo udeležencem predstavili predstavniki Uprave kriminalistične policije in Vrhovnega državnega tožilstva.

Tečajniki so prvi dan obiskali tudi Policijsko upravo Ljubljano, kjer so se seznanili z delom policije in značilnostmi kriminalitete v glavnem mestu Slovenije, in Policijsko akademijo v Tacnu. V četrtek, 24. maja 2007, pa bodo obiskali Policijsko upravo Koper, kjer jim bodo predstavili delo na področju organiziranega kriminala pri nadzoru državne kopenske in morske meje ter pristanišč.

Letošnjega tečaja SEPA se udeležujeta slovenska kriminalistka Staša Šavelj iz Uprave kriminalistične policije GPU, in Renato Peruš iz Policijske postaje Koper na Policijski upravi Koper.

Usposabljanje v vseh državah poteka v nemškem jeziku, udeleženci pa med usposabljanjem sodelujejo tudi pri pripravi izbrane skupinske naloge, ki jo bodo na koncu usposabljanja zagovarjali pred mednarodno skupino policijskih strokovnjakov.

sepa02


Udeležence letošnjega kriminalističnega tečaja SEPA je ob začetku usposabljanja nagovoril tudi namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec, ki je dejal: "Dovolite mi, da vas na začetku vse prav lepo pozdravim v imenu Generalne policijske uprave, v imenu Policijske akademije, ki je ta seminar organizirala, in seveda v imenu vseh slovenskih policistov. Leto je naokoli in udeleženci sedaj že tradicionalnega glavnega kriminalističnega tečaja SEPA ste se ponovno zbrali v Sloveniji kot vmesni postaji na poti vašega poklicnega usposabljanja. Slovenija je v tem letu kot mlada članica Evropske unije nadaljevala svoje uspešno približevanje razvitim državam Evropske unije. Dosegli smo mnogo uspehov, ki bodo v zgodovini naše mlade države ostali zapisani kot pomembni mejniki. Slovenija je v začetku leta kot svojo valuto prevzela skupno evropsko valuto evro, kar je posledica vzpona našega gospodarstva, stabilnih finančnih in ekonomskih razmer ter dokaz, da je Slovenija na pravi poti, poti vzpona in povezovanja.

Drugi mejnik, ki ga bomo v zgodovino naše države zapisali letos, bo padec notranjih meja s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko in vzpostavitev schengenskega pravnega reda na naši južni meji, ki bo tako postala zunanja meja Evropske unije.

Vse te spremembe pa za nas, policiste, pomenijo nove izzive, zahtevajo od nas več znanja, motiviranosti in truda, da lahko zagotovimo svoje poslanstvo, zagotavljanje varnosti državljanom, ne samo državljanom Slovenije, ampak državljanom Evropske unije, katere sestavni del smo pred kratkim postali.

S padanjem mej in združevanjem držav poleg večje in lažje mobilnosti blaga, ljudi in kapitala žal prihaja tudi do večje mobilnosti kriminala. Kriminalne združbe izkoriščajo prednosti, ki jih prinaša enotni, evropski trg, in svoje lovke razpredajo preko nacionalnih meja. Zaradi tega se zavedamo, da se morajo za uspešen boj proti kriminalu povezovati tudi policije različnih držav, saj je pomembno skupno ukrepanje vseh držav, kar daje sinergijske učinke, ki so mnogo večji, kot da bi se vsaka država sama borila s kriminalom samo na svojem območju. Tudi SEPA je nastala z vizijo povezovanja in sodelovanja v boju proti kriminalu. V Sloveniji smo se že zelo zgodaj zavedli pomembnosti mednarodnega policijskega sodelovanja na področju boja proti kriminalu. Tudi zato se več slovenskih policistov in kriminalistov udeležuje različnih usposabljanj, ki jih organizira SEPA.

Na koncu jim je namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec zaželel prijetno bivanje, da bi se pri nas počutili čim bolj sproščeno, osvojili kar največ novega znanja, spoznali značilnosti in naloge slovenske policije ter si ogledali znamenitosti in lepote Slovenije: "Kot udeleženci glavnega kriminalističnega tečaja boste v teh dneh spoznali organizacijo in naloge slovenske policije, značilnosti kriminalitete v Sloveniji ter metode in tehnike boja zoper njo. Ogledali si boste tudi nekatere naše policijske uprave in obenem spoznali tudi lepote naše male, a čudovite države, od morja na jugu naše države pa do visokih gora na severu. Glavni tečaj postaja vsako leto večji izziv za organizatorje iz vseh osmih držav Srednjeevropske policijske akademije. Preiskovanje kriminalitete zahteva namreč vedno bolj strokoven pristop pri preiskovanju ter več in bolj kvalitetnega znanja. Zato pa se je potrebno venomer učiti in dopolnjevati svoje znanje, s katerim se lahko spopadamo z novimi, dovršenimi oblikami kriminalitete. Učenje pa ne pomeni samo pridobivanja novih znanj, ampak pomeni tudi sposobnost prilagoditi se okolju, prepoznati vse okoliščine in na podlagi tega sprejemati odločitve, kako ravnati v določenih primerih. Samo na tak način je lahko naš boj s kriminalom uspešen. Poleg osvojenega novega znanja boste v teh mesecih vašega medsebojnega druženja spletli tudi mnoga, trdna znanstva in prijateljstva, ki se bodo ohranila tudi tedaj, ko se boste po končanem usposabljanju vrnili v svoje države in enote ter nadaljevali s svojimi uspešnimi karierami, obogateni z novim znanjem, idejami, izkušnjami in prijatelji. Ravno vezi, ki jih boste spletli s predstavniki drugih držav, bodo v prihodnosti pomenile nov dejavnik v boju proti mednarodnemu kriminalu, saj ravno osebna poznanstva med preiskovalci privedejo do največjih uspehov na področju mednarodnega sodelovanja policij različnih držav."

sepa03


Udeležence je s pozdravnimi besedami nagovoril tudi Janko Petrovič, direktor ižanskega Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki je ob tej priložnosti poudaril dobro sodelovanje med Izobraževalnim centrom za zaščito in reševanje ter Policijo.

sepa04

 

Foto: Dean Božnik