V Izobraževalnem centru Uprave za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije na Igu pri Ljubljani od 8. do 16. maja 2004 poteka dvanajsti glavni kriminalistični tečaj Srednjeevropske policijske akademije (v nadaljevanju SEPA).

sepa vodstvoTečajnike sta pozdravila direktor Policijske akademije GPU Marjan Ferk, vodja Sektorja za izobraževanje in usposabljanje Uprave za zaščito in reševanje Janez Petrovič, vodja tečaja SEPA Žarko Žakelj iz Policijske akademije GPU in Robert Črepinko iz Uprave kriminalistične policije GPU.


Tečaj se je začel 1. marca 2004 na Dunaju, zaključil pa se bo 27. maja 2004 v Budimpešti. V tem času bo 23 udeležencev kriminalističnih policij srednjega menedžmenta obiskalo vseh osem držav članic SEPA, Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, Češko, Poljsko, Nemčijo, Švico in Slovenijo.

Iz Slovenije se letošnjega tečaja udeležujeta Aleš Galunič iz Urada kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana in Robert Matis iz Postaje mejne policije Dolga vas.


sepa udelezenci Med otvoritvijo tečaja v Sloveniji


Namen usposabljanja je posredovanje in poglabljanje znanja, izkušenj in sposobnosti, ki so potrebne pri delu na področju zatiranja kriminalitete, seznanitev s pravnimi in organizacijskimi pogoji, uporaba policijskih preiskovalnih metod in strategij v posameznih državah ter navezovanje medsebojnih stikov med udeleženci seminarja za nadaljnje sodelovanje in izmenjavo delovnih izkušenj, pa tudi različnih informacij in znanj.

Vsako leto je za delo na tečaju izbrana drugačna tematika. Država, podpisnica sporazuma, pripravi primer, ki ga udeleženci v času tečaja obdelajo v mednarodnih razsežnostih. Naslov letošnje teme je Mednarodni vidiki tatvin motornih vozil. Udeleženci na to temo pripravijo referate, ki jih bodo predstavili na zaključku tečaja.

Udeležencem bodo predavali predstavniki Policije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.

 

sepa udelezenci2 Udeleženci usposabljanja s predavatelji.


Predavatelji jim bodo predstavili naslednje teme:

  • organizacijo in naloge slovenske kriminalistične policije,
  • temeljne značilnosti kriminalitete v Sloveniji,
  • slovensko kazensko pravo s poudarkom na nalogah in pristojnostih policije,
  • uporaba posebnih preiskovalnih metod in sredstev,
  • posamezne pojavne oblike organizirane kriminalitete (trgovina z orožjem, tatvine motornih vozil, problematika prepovedanih drog) in boj zoper organizirano kriminaliteto s poudarkom na organizaciji, strategiji, pristojnostih, problematiki,
  • prikaz dela protibombne zaščite.


Udeleženci bodo obiskali Policijsko upravo Ljubljana, Policijsko upravo Koper, Luko Koper ter se seznanili z varovanjem slovenske morske državne meje v povezavi s schengenskimi standardi. Vtise o naši državi bodo strnili z obiskom starega mestnega jedra slovenske prestolnice in mesta Piran.

Uredništva javnih občil lahko za dodatne informacije v zvezi s tečajem SEPA pokličete vodjo tečaja g. Žarka Žaklja na tel. št. 031/ 301-156.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar